Reunions CSS

Aquesta secció està buida.

CoVID-19

2020-06-29 19:07

Nota Informativa Reunió CSS Covid19 De 26 De Juny De 2020

  A data 26 de juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar dels següents punts tractats: BASES I CENTRES DE TREBALL: Sala descans UIS. La direcció ha fet les comprovacions de la ventilació sol·licitada pels...
2020-06-22 21:14

NOTA INFORMATIVA REUNIÓ CSSL COVID19 DE 19 de juny de 2020

  A data 19 de juny de 2020 s’ha reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar dels temes que s’han tractat. Aquests punts són els recollits al llistat de temes pendents aportats pels delegats de...
2020-06-15 15:29

Nota informativa reunió CSS Grup CoVID-19 de 12 de juny de 2020

A data 12 de Juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del CoVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar: 1. ACTES. Per tal d’agilitzar-ne el procés, la signatura d’actes es farà amb un delegat per secció sindical i una persona en representació de...
2020-06-07 19:00

NOTA INFORMATIVA REUNIÓ CSSL COVID DE 05 JUNY DE 2020

A data 05 de Juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar: 1. ACTES. Es procedirà a la seva signatura a mesura que els delegats assistim a la Seu Central de forma presencial 2.-BASES Unitat EC10: Ubicada a la base de...
2020-05-31 11:12

Nota informativa reunió Grup de treball CoVID19 de 29 de maig de 2020

A data 29 de Maig de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar: 1. BASES I CENTRES DE TREBALL L’empresa ha fet entrega d’un nou document que contempla les mesures preventives executades, a data d’avui, a les bases assistencials....
2020-05-24 11:12

Nota informativa reunió Grup de treball CSS Covid19 a data 22 de maig de 2020

A data 22de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informardelssegüentstemes tractats: 1.ACTES Es posa de manifest que resta pendent l’acta del 15/05/2020. 2. BASES:  Com a resposta als registres per part dels...
2020-05-16 11:01

Nota informativa Grup de treball del CSS CoVID 19 de 14 i 15 de maig de 2020

A data 14 i 15 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut duesnovesreunions, us volem informar dels temes tractats: REUNIÓ DEL 14 DE MAIG DE 2020 La reunió del14 de maig es va dedicar exclusivament al debat i acord delteletreball pel personal...
2020-05-09 12:44

Nota informativa Grup de treball del CSS CoVID 19 de 8 de maig de 2020

  A data 08 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar: VISITA A L’ESPAI BITAL Elcomitè fa una visita a l’espai Bital, per a veure i valorar els llocs i les condicions de treball del personal SEM i no...
2020-05-06 12:36

Nota informativa reunió Comitè CSS CoVID19 a data 5 de Maig

A data 05 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar: Aquesta reunió ha tractat única i exclusivament sobre el teletreball. Donada la situació de pandèmia i els riscos pels treballadors, era necessari tractar...
2020-05-01 12:33

Nota informativa reunió Comitè CSS CoVID19 a data 30 d’Abril

  A data 30 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar: 1. ACTES PENDENTS L’empresa aporta les actes amb les esmenes fetes pel comitè però aquestes actes no es poden signar perquè no compleixen el...

Reunions CSS 2020

2020-03-06 17:48

Resum reunió ordinària CSS de 20 i 28 de gener de 2020

El passat dia 20 de gener de 2020 es va portar a terme la reunió ordinària del CSS. La reunió es va estendre i es va fer en dues sessions, la segona amb data 28 de gener de 2020. Es van tractar els següents temes: 1.    Canvi de Presidència i Secretaria del...

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode