Seguretat i Salut        

      Ana Mª Pedrola Marqués. Titular
           Àngels Balliu Tenas. Titular                                                                            

       Jorge Villanueva Bertolín. Assessor

Seguretat i Salut

2016-06-01 22:26

Qué és el CSS i qui et representa

El CSS ( Comitè de Seguretat i Salut) és un Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos (art.38 LPRL).  Està composat per 6 delegats de Prevenció (membres del Comitè...

2020

2020-10-24 13:16

Auditoria externa de gestió del SP i visites seguretat diferents centres de treball

Durant el mes de setembre es va portar a terme una auditoria externa del sistema de gestió del servei de prevenció de riscos laborals per part de l’empresa Full AUDIT. Durant la mateixa els delegats de prevenció vàrem poder mantenir una reunió amb l’equip auditor així com acompanyar-los a les...

Inspecció de Treball

2018-12-18 15:20

Inspecció ens dona de nou la raó.

Un cop més des d’Inspecció de Treball ens donen la raó davant la denúncia interposada per la secció sindical de CCOO amb motiu d’elevades temperatures que s’assoleixen dins les unitats assistencials durant el període estival. Aquesta denúncia es van interposar durant l’estiu de 2017. Podeu...
2018-11-03 14:04

Citació Inspecció deTreball . Denúncies estat de les bases assistencials Barcelona i zona metropolitana.

El passat 30 d’octubre els delegats de prevenció estaven citats a Inspecció de treball amb motiu de les denúncies interposades el passat mes de juliol per l’estat de les bases assistencials de Guineueta, Manso, Sant Pau, Numància, Botànica, Cornellà, Mollet, i també per la temperatura al interior...
2018-07-27 15:31

Compareixença a la citació d’inspecció de treball per la denúncia d’estrès tèrmic a les unitats assistencials T-605 i T-402

El passat dimarts 24 de juliol va tenir lloc citació a Inspecció de treball, aquest cop de Tarragona, com a resposta a la denúncia interposada per UGT per la valoració de les temperatures a les unitats assistencials ubicades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i a Cambrils. A la citació amb...
2018-07-27 15:25

Citació Inspecció de treball CSS. Manca assistència membres designats per l'empresa.

Dilluns dia 23 de juliol de 2018 els membres del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) estaven citats a inspecció de treball amb motiu de la denúncia interposada per la totalitat dels delegats de prevenció (part social) davant les reiterades faltes dels membres designats per la direcció de l’empresa al...
2018-07-20 19:58

Citació inspecció de treball 16 de juliol 2018. Denúncia Base assistencial de Cornellà

El passat dilluns dia 16 de juliol  vàrem ésser convocats a Inspecció de treball com a resposta a dues denúncies interposades amb dates 28 de febrer i 27 de juliol de 2017 per l’estat de la base assistencial de Cornellà. Com a resultat d’aquestes denúncies Inspecció de treball va...
2018-07-13 19:20

Visita Inspecció de treball 9 de juliol de 2018

El passat dilluns dia 9 de juliol vàrem anar a les dependències de la Inspecció de treball en resposta al requeriment de la inspectora sobre les denúncies pel control de les altes temperatures a les unitats assistencials. Hi van ésser presents dos delegats de CCOO, una delegada d’AMIC i els dos...
2018-07-04 12:09

Visita Inspecció control temperatures vehícles assistencials 2 de juliol de 2018

Tal com ja us havíem informat  (veure+) el dilluns dia 2 de juliol a les 15 hores es va realitzar una nova visita per part d’Inspecció de treball per la valoració de les elevades temperatures dins la cabina assistencial dels vehicles. En aquesta ocasió es va decidir realitzar les mesures...
2018-06-27 12:45

Visita Inspecció per control temperatures cabina assistencial

Arrel de la denúncia interposada per els membres de CCOO davant d’inspecció de treball el passat mes de juliol per les altes temperatures que assoleixen les unitats assistencials durant l’estiu, la inspectora  va citar a les delegades de prevenció i al SP per tal de realitzar una...
2018-04-27 17:08

Resolució denúncia interposada a Inspecció de treball per la Base de Botànica i Cornella

Us compartim la resolució envia des de IT per l'estat de les Bases assistencials de  Botànica i Cornellà.   resolucio inspecció denuncia Botànica i Cornellà 26 04 18.pdf (1531302)  
2018-02-18 18:56

Darreres visites a Inspecció de Treball

En el darrer mes de gener els delegats de prevenció de CCOO al SEM hem mantingut diverses trobades amb Inspecció de treball per temes de salut laboral. Divendres 27 de gener de 2018. Es va realitzar conjuntament amb la inspectora de treball i el servei de prevenció una visita a la base assistencial...

Reunions Comitè Seguretat i Salut

2019-10-11 00:58

Reunió ordinària CSS 3 d'octubre de 2019

El passat dijous dia 3 d’octubre de 2019 es va portar a terme la reunió ordinària del CSS. A l’inici de la reunió des de la direcció es va comunicar el canvi de Cap del servei de prevenció i es va presentar el nou tècnic de prevenció de riscos laborals que en els darrers mesos s’ha incorporat a...
2019-03-06 17:51

Resum reunió ordinària CSS 7, 21 i 31 de gener de 2019

El passat mes de gener de 2019 va tenir lloc la primera reunió ordinària del CSS del any. Degut als nombrosos temes pendents la reunió es va mantenir en tres parts, que van ser els dies 15, 21 i 31 de gener de 2019. Us fem un resum per temes tractats.  1.   Seguiment accions pla...
2018-10-30 15:15

Reunió Extraordinària CSS- Comissió vestuari 18 octubre de 2018

El passat dia 18 d’octubre de 2018 es va mantenir una reunió extraordinària del CSS com a resposta al escrits remesos a l’empresa per les diferents seccions sindicals, després del descontent generat arrel de la publicació de la licitació del vestuari. S’informa de la presència d’un representant del...
2018-10-30 10:20

Reunió CSS 17 de setembre de 2018

Tot i que ja fa ja uns dies que es va mantenir la reunió us passem un resum de la mateixa.  Els temes tractats van ésser: Actualització de l’estat de la uniformitat i entrega dels EPIS. Per aquelles dates se’ns va comunicar que encara estava pendent la publicació del plec tècnic. Se’ns va...
2018-06-25 13:02

Resum reunó CSS 8 i 15 de juny de 2018

El CSS va reunir-se els passats dies 8 i 15 de juny en reunió ordinària. La reunió es va mantenir durant les dues jornades  i es van tractar els següents punts: 1.   Lectura i aprovació de l’acta anterior, signatura de la mateixa. La persona que ostenta la funció de...
2018-01-19 16:31

Reunió dels delegats de prevenció amb la direcció assistencial. 15 de desembre de 2017.

El passat divendres dia 15 de desembre de 2017 la direcció assistencial Judit Sanchez i Elisabeth Vives) juntament amb el servei de prevenció i el responsable d’infraestructures van mantenir una reunió amb els delegats de prevenció com a resposta a la sol·licitud tramesa després de la reunió del...
2017-10-09 23:28

RESUM REUNIÓ CSS 29 DE SETEMBRE DE 2017

La reunió prevista pel 21 de setembre finalment es va mantenir el divendres 29 de setembre de 2017, durant aquesta reunió del Comitè de Seguretat i Salut es van tractar els següents temes: 1.   Canvi i nomenament  de nou  president/a CSSL. La direcció segueix sense designar...
2017-09-13 13:26

Resum reunió ordinària del CSS del 7 de setembre de 2017

El passat dijous 7 de juny de 2017 es va mantenir reunió ordinari del Comitè de Seguretat i Salut on es van tractar els següents temes. 1.    Es demana la substitució del Sr Salvador Cerezo com a membre designat per la direcció donat que en l’actualitat ocupa el càrrec de Cap del...
2017-06-20 23:42

Reunió Extraordinària del CSS, temperatures elevades dins les cabines assistencials i de conducció

  Aquesta darrera setmana coincidint amb l’onada de calor que estem patint a les nostres zones d’influència hem rebut queixes de diferents treballadors alertant de les altes temperatures que s’assoleixen dins les cabines assistencials, que en ocasions superen els 41 graus Celsius de...
2016-10-05 23:19

Resum reunió ordinària CSS 5 d'octubre de 2016

La reunió d’avui s’ha iniciat tractant el tema de la situació del carrer Lleida donat que la direcció de la CeCos volia ésser present quan es tractés d’aquest tema. Tot i que el CSS és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de...

Visites Seguretat i Salut

2019-03-11 20:02

Visita seguretat Base Viladecans, 5 de març de 2019

Tal i com se’ns va comunicar durant la reunió ordinària del CSS del passat dia 31 de gener de 2019en les properes setmanes es procedirà al canvi d’ubicació de la base assistencial de Viladecans amb motiu de les obres que s’estan portant a terme al propi Hospital de Viladecans. El passat...
2018-12-13 15:43

Actuacions pendents Seguretat i Salut.

Aquest any 2018 des de el CSSL s’ha fet molta feina, i s’han aconseguit petits avenços que hem anat compartint amb tots vosaltres al llarg de tot el darrer any. podeu llegir + Tot i la feina realitzada queden pendents les visites de seguretat programades des d’octubre a desembre, que han estat...
2018-12-13 15:39

Actuacions de Seguretat i Salut laboral durant el mes de novembre

Durant aquest mes de novembre es van portar a terme les següents actuacions des del departament de prevenció: 1.    Mesures electromagnètiques de les sales de CECOS. Dimarts dia 13 de novembre es van realitzar les de CeCos de Barcelona i L’Hospitalet, les delegades de CCOO no...
2018-10-11 19:02

Visita Seguretat Bases Mollet: N-501 i N-409

El passat dia 4 d’octubre de 2018 es va realitzar una visita de seguiment  acompanyant al servei de prevenció a les bases assistencials de Mollet: N501 i N409. Estaven presents durant les visites la tècnic de PRL propi, dues delegades de SSL, juntament amb el cap i sots-cap...
2018-08-03 21:12

Visita seguretat a les bases assistencials de Barcelona Ciutat

El passat divendres dia 27 de juliol de 2018 vàrem acompanyar al servei de prevenció en la visita de seguretat a les següents bases assistencials de Barcelona ciutat. La visita va demostrar que després de pràcticament un any i mig de la darrera visita veure resum visita 10 de febrer de 2017tot...
2018-07-22 12:12

Visita seguretat Base Vilafranca. Contaminació acústica per obres

Des del passat dilluns dia 16 de juliol de 2018 s’han iniciat obres a les instal·lacions contigües a la base assistencial de Vilafranca del Penedès, ubicada a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Amb motiu de les obres el dijous 19 de juliol es va realitzar una visita per part del Servei de...
2018-06-25 12:50

Resum darreres visites Seguretat zona Metro-sud i CeCos Reus

En els darrers mesos els membres de CCOO conjuntament amb d’altres representants sindicals hem acompanyat al servei de prevenció en les diverses visites que s’han portat a terme a diferents centres de treball. Passem a fer un resum de cadascuna d’elles. ZONA METRO-SUD: les visites es van...
2018-02-18 18:52

Mesures lumíniques exterior base Numància

El passat dilluns dia 15 de febrer de 2018 es va realitzar conjuntament amb el servei de prevenció la visita de seguretat i salut a la base assistencial de Numància, per realitzar les mesures lumíniques requerides des d’inspecció de treball. Van ésser-hi presents les dues delegades de prevenció de...
2018-02-18 18:44

Mesures exposició acústica del personal als vehicles SVA del territori

El passat dijous 15 de febrer de 2018 es va procedir a petició dels delegats de prevenció les mesures acústiques dins un vehicle de territori. Aquesta visita es va realitzar conjuntament amb el Servei de prevenció propi, servei de prevenció d’ICESE, i dos delegats de prevenció. A Barcelona Ciutat...
2017-11-23 20:38

Visita seguretat Base Cambrils 17/11/17

El passat divendres 17 de novembre de 2017, el servei de prevenció va realitzar una visita de seguretat a les instal·lacions de la nova base assistencial de Cambrils. Dos representants de CCOO al SEM de Tarragona els van acompanyar, juntament amb altres representants sindicals. Aquesta base...

Enquesta violència ocupacional

2018-05-25 19:26

Enquesta sobre violència ocupacional

  Us compartim l’enquesta sobre violència ocupacional que ens han enviat des del servei de prevenció. Us animem a contestar i compartir-la   Benvolgut compan/ya; des del grup internacional www.violenciaocupacional.cat et demanem omplir una enquesta de Qualitat de Vida Laboral i...

Informació Seguretat i Salut

2020-06-25 12:06

Sol·licitud reconeixement baixa CoVID com accident laboral

Benvolguda, benvolgut,   El passat dia 27 de maig es va publicar al "Boletín Oficial del Estado (BOE), Real Decreto Ley 19/2020 de 26 de marzo" en el que queda regulat el reconeixement d'accident de treball per COVID-19 per al personal d'atenció sanitària i sociosanitària....
2019-11-01 12:50

Reubicació temporal del personal de la Base assistencial de Numància

La passada setmana vam ésser coneixedors del trasllat provisional dels treballadors de la Base Assistencial de Numància (BCN Ciutat) a la base de Manso per presència d'insectes.  Les delegades de prevenció vàrem agrair la ràpida resposta per trobar una solució al problema, amb el...
2019-11-01 12:15

La direcció denega la sol·licitud de reunió extraordinària del CSS a petició de CCOO

Arrel dels esdeveniments que des del passat 14 d’octubre, un cop coneguda la sentència i condemna als presos polítics, des de CCOO vàrem sol·licitar reunió del Gerent del SEM amb els membres del CSS per tal de que ens expliqués la gestió de les unitats i les diferents Centrals de...
2018-03-07 10:00

Recomanacions per el personal que treballa amb doble pantalla de visualització de dades

Us compartim la fitxa d'informació per el personal que treballa amb doble pantalla de visualització a petició del servei de Prevenció.   Fitxa Info_Treball amb 2 Pantalles.pdf (425449)
2017-06-26 23:37

RECOMANACIONS PER TEMPERATURES EXTREMES BASE//UNITATS ASSISTENCIALS DURANT ONADES DE CALOR A L´ESTIU

Donada la situació extraordinària de l´onada de calor durant aquests dies, i d´acord amb la reunió extraordinària del CSSL convocada a tal efecte, el CSSL i el servei de PRL fan les següents recomanacions;   1.- S´aconsella buscar un espai adequat pels  vehicles que no disposen...

Grup de treball Vestuari

2018-10-05 13:56

Convocada reunió GT vestuari del CSS

Aquest matí hem rebut amb satisfacció la convocatòria de reunió del grup de treball de vestuari del CSS per tal de tractar el plec de licitació del vestuari del SEM, així com perquè puguem exposar les observacions que haguem pogut copsar.  La reunió es mantindrà la setmana del 15 al 19...
2018-10-05 13:11

Desacord plec de licitació de uniformitat del SEM

  El passat dia 1 d’octubre es va publicar la licitació de la uniformitat al SEM. Des de la secció sindical de CCOO volem deixar constància que aquesta licitació s’ha publicat de forma unilateral per part de la direcció de l'empresa sense un acord final amb la comissió de vestuari i la...
2018-01-19 11:20

RESUM REUNIÓ COMISSIÓ DE VESTUARI 9 DE GENER DE 2018

En els propers mesos ha d’iniciar-se la licitació del contracte pel subministrament d’uniformitat. A fi de poder aportar propostes de millora a l’equipació d’uniformitat actual el passat dilluns 9 de gener es va portar a terme una reunió de la comissió de vestuari on hi havia presents el servei de...

Grup de treball Riscos Psicosocials

2016-10-19 22:54

Resum reunió Grup Riscos psicosocials 17 d'octubre de 2016

Durant la reunió d’ahir es va consensuar realitzar una enquesta entre tots els treballadors del SEM, a fi de poder avaluar les necessitats dels treballadors i poder tornar a posar en marxa l’avaluació de riscos psicosocials.   En els propers dies es posarà en marxa aquesta enquesta, us animem...

Contacte

CCOO al SEM

ccoo.sem@gencat.cat

Lloc de cerca

Seguretat i Salut a les Sales de CeCoS

2017-02-10 22:47

Medicions electromagnètiques CeCos Carrer Lleida 18 i 19 d' octubre de 2016

Dimarts dia 18 d’octubre es van portar a terme les determinacions electromagnètiques de tot l’edifici on es troba situada la CeCos del c/Lleida. Aquestes determinacions van realitzar-les Tècnics del Ministeri d’Indústria, energia i turisme. Prèviament  els membres de la Plataforma CGE es van...
2017-02-10 22:43

Visita mesuraments CO2 CeCos carrer Lleida

Aquest matí, 5/10/2017,  hem acompanyat al SPP conjuntament amb el SPA per tal de realitzar els mesuraments de CO2 a la sala de CeCos del carrer Lleida, despatxos personal administració passadís CeCos Seu central L’Hospitalet i despatxos zona CeCos. Els nivells de CO2 de la CeCos del carrer...
2017-02-10 22:40

Resum reunió 30 de setembre de 2016. CeCos carrer Lleida

Avui, 30 de setembre de 2016, al matí la direcció de la CeCos ha mantingut una reunió informativa amb el personal del carrer Lleida. Durant la mateixa, s’ha informat als treballadors de les accions que des del SPP s’estan portant a terme. La direcció ha volgut donar un missatge de tranquil·litat,...
2017-02-10 22:37

Comunicat conjunt Plataforma Sindical Central de Gestió d'Emergències

  Us adjuntem comunicat conjunt amb la Plataforma Sindical CGE COMUNICAT_2_PLATAFORMA_CGE.pdf (371723)
2017-02-10 22:35

CeCos, un perill per a la salut dels treballadors?

El passat 23 de juliol de 2016 ens varem fer ressò d’una noticia apareguda al twitter on es comentava la “ Preocupació davant la profusió de casos de càncer entre el personal destinat a la Sala Conjunta de Comandament” ubicada l’edifici del carrer Lleida on treballa el personal de la CeCos de...

CeCos carrer Lleida

2016-10-20 13:55

Determinacions electromagnètiques CeCos Carrer Lleida

  Dimarts dia 18 d’octubre es van portar a terme les determinacions electromagnètiques de tot l’edifici on es troba situada la CeCos del c/Lleida. Aquestes determinacions van realitzar-les Tècnics del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Prèviament  els membres de la Plataforma CGE...

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode