BENVINGUTS A LA NOSTRA PÀGINA WEB

Sobre Nosaltres

Els Nostres Objectius

 

Els  objectius que ens vam proposar per aquesta nova etapa son els següents:

 

• Millora de la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball. Transparència i objectivitat en la contractació dels diferents llocs de treball.

• Garantir la millora dels drets laborals de tots el nostres treballadors.

• Aconseguir l’aplicació i compliment dels pactes assolits.

• La igualtat de tracte, eradicar qualsevol tipus de discriminació i favoritisme.

• La defensa de la salut i la seguretat en el treball.

• Millorar la qualitat i l’estabilitat en la contractació. Control de JAC’S, hores de docència, proposta de nous calendaris per afavorir la eliminació total de l’autocobertura i buscar estratègies per aconseguir disminuir la càrrega dels torns C.

•Actualització Barems Carrera Professional i CIDP.
•Millores en la Formació. Més cursos multidisciplinaris, formacions específiques per les diferents àrees, recuperació i augment de les hores de formació anuals.
•Posada en marxa de la Borsa de treball.
•Millorar la informació i transparència del Comitè utilitzant noves tecnologies .

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode