Rafael Macarulla Obis

Rafael Macarulla Obis

Membre Comitè Coorporatiu Seu Central. 

Membre Comitè Intercentres. 

Membre Comissió Paritària

Metge Assistencial. Victor-1 Torn Nit Barcelona

Telèfon: 638 916 770

E-mail: rafaelmacarulla@gencat.cat