Adoración Balmaseda Treviño

Adoración Balmaseda Treviño

Membre Comitè Província Tarragona.

Membre Comitè Intercentres 

 

Infermera assistencial. T-602(Reus)

Telèfon: 653 228 504

E-mail: adoracionbalmaseda@gencat.cat