Visita seguretat Base Viladecans, 5 de març de 2019

2019-03-11 20:02

Tal i com se’ns va comunicar durant la reunió ordinària del CSS del passat dia 31 de gener de 2019en les properes setmanes es procedirà al canvi d’ubicació de la base assistencial de Viladecans amb motiu de les obres que s’estan portant a terme al propi Hospital de Viladecans.

El passat dimarts dia 5 de març de 2019 es va realitza visita de seguretat a l’esmentada base on els delegats de prevenció vàrem poder acompanyar al servei de prevenció i a la direcció territorial de la base en la visita a les instal·lacions provisionals on s’ubicarà la base provisional.

Vàrem poder visitar el mòdul prefabricat on el personal de la S-603/S-403  s’instal·larà durant el període de tres mesos aproximats fins a la ubicació en un altre mòdul que compartiran amb dos USVB per un període de 4-5 anys fins a la finalització de les obres de la base definitiva.

La base provisional que ocuparan durant els propers mesos es troba localitzada dins un mòdul compartit amb el personal de guàrdia de l’hospital. Per el personal SEM s’han destinat quatre habitacions de descans (dos per el personal propi i dos per les USVB) i una sala comú de 20 m2.

Els delegats de prevenció presents varen constatar que cap de les quatre habitacions disposava de finestres ni ventilació forçada, mentre que la resta d’habitacions disposaven de finestres exteriors. Vàrem sol·licitar la possibilitat que  se’ns adjudiqués dos amb finestra i dos sense i la instal·lació d’una reixeta a la porta que permetés la entrada i sortida d’aire.

Els delegats també vàrem fer constar la nostra disconformitat amb les mesures de la sala comú on està prevista la ubicació de set professionals (més tres persones de pràctiques).  En quan es col·loqui el mobiliari no hi haurà pràcticament espai per moure’s. La direcció territorial ens va explicar que no hi ha cap més opció d’ubicació i que aquesta serà una mesura temporal molt curta. Es va comprometre a retirar el personal de pràctiques mentre estiguin en aquestes instal·lacions i es va comprometre a la reubicació d’una USVB en cas que el personal un cop instal·lats veiessin que la convivència fos impossible.

El responsable d’infraestructures de l’Hospital de Viladecans va assegurar que la situació no superaria els tres mesos de durada.

Un cop finalitzada la visita la direcció territorial ens va convidar a estar presents a la reunió prevista amb el personal de la base a qui varen explicar la situació i amb qui varen compartir els plànols tant de les bases provisionals com de la definitiva. El personal va poder fer aportacions que la direcció territorial intentarà traslladar a infraestructures de l’Hospital de Viladecans.

 

Des de CCOO restem a l’espera de l’informe de la visita que ha d’emetre el Servei de prevenció i en cas que no es compleixin els compromisos adquirits emprendre les accions que creguem corresponents.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode