Visita Seguretat Base Assistencial Cornellà

2016-07-20 23:33

El passat divendres 15 de juliol els delegats de prevenció vam acompanyar al Servei de Prevenció per realitzar una visita de Seguretat i higiene a la Base Assistencial de Cornellà. Passem a detallar les observacions que es van realitzar durant la visita.

Planta Baixa:

Els vehicles de SVA es troben ubicats a la planta baixa juntament amb els vehicles de SVB.

La ubicació de les bales d’oxigen no és correcte donat que han d’estar lligades o dins una gàbia metàl·lica.

La zona de neteja per material és correcte tot hi trobar-se cert desordre, hi falta un cubell d’escombraries.

Els vestuaris d’aquesta planta son mixtes, a petició dels treballadors donat que hi havia un vestuari a la planta superior i un a l’inferior i es va considerar millor no diferenciar-ho. Manca aïllament a la dutxa, papereres amb tapadora, i penjadors per la roba.

A la zona de magatzem falten els contenidors grans on dipositar els contenidors de material contaminat petits i el circuit d’eliminació d’aquests no es troba ben definit. Hi ha un cubell  d’escombraries petit i manca circuit definit de neteja del mateix donat que el magatzem en ocasions es troba tancat amb clau.

Planta superior:

Els esglaons de l’escala d’accés ja tenen col·locats els adhesius antilliscants que es van sol·licitar en l’anterior visita de seguretat. Falta senyalitzar la sortida d’emergència.

La sala comú és amplia, amb ventilació correcte amb finestres que donen a l’exterior. La neteja és justa. Actualment es porta a terme tres dies per setmana (dilluns, dimecres i divendres laborables) el que provoca cúmul de brossa i escombraries. Actualment des de el CSS s’està treballant per elaborar un document de recomanacions de neteja de les bases de tot el territori on es considerà que la neteja ha d’esser diària tant laborables com festius.

A la sala de treball amb ordinador només hi ha una cadira tipus despatx i aconsellem augmentar-ho al nombre de treballadors de la unitat (3) .

A la zona  de descans hi ha dues lliteres, ambdues trencades, i amb els matalassos al terra per permetre el descans en posició horitzontal dels treballadors.

En aquesta planta hi trobem l’altre vestuari mixte. La dutxa tampoc està aïllada per cortina o mampara, el que provoca cúmul d’aigua al terra amb risc de caigudes.

Falta una cortina a la finestra d’aquest vestuari, que dona a l’hangar de vehicles, per tal de facilitar la intimitat del personal.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode