Visita seguretat a les bases assistencials de Barcelona Ciutat

2018-08-03 21:12

El passat divendres dia 27 de juliol de 2018 vàrem acompanyar al servei de prevenció en la visita de seguretat a les següents bases assistencials de Barcelona ciutat.

La visita va demostrar que després de pràcticament un any i mig de la darrera visita veure resum visita 10 de febrer de 2017tot segueix igual.

Visita base assistencial Guineueta

Ens acompanya a la visita un tècnic de prevenció de l’ICS, donat que la base es troba ubicada en instal·lacions de l’ICS.

Es detecta que la centraleta d’alarma de focs i l’extintor tenen dates de revisió caducades (10/2/2017). El sostre de la base torna a presentar plaques afectades per humitat amb perill de possible caiguda.

L’aparell de bomba de fred i calor segueix sense revisar, no hi ha protocol de revisió ni neteja de filtres. L’aparell genera un soroll continu que provoca disconfort acústic.  

Es detecta deficiència en l’estat de neteja de la base, es desconeix també periodicitat de la neteja. 

El bany es troba brut i fa mala olor. No es pot llençar el paper de wàter a l’inodor doncs s’obstrueix i aquest es llença en una paperera, el que provoca males olors. En ocasions l’inodor s’obstrueix i presenta fuites d’aigua i els treballadors col·loquen mantes al voltant del wàter per evitar bassals d’aigua amb risc de caigudes. Aquestes mantes queden acumulades a la zona de distribuïdor del bany.

Tampoc hi ha dispensador de paper.

Es demana la retirada de cadires trencades, que ja estaven pendents de retirar des de la darrera visita (10/2/2017).

Tenen plagues de paneroles, es posaran en contacte amb l’empresa encarregada perquè iniciï el tractament de desinsectació.

La neteja de la cuina és justeta, el microones està brut i sense tapa.

Concentració d’endolls en una zona, quedant altres de lliures, amb perill de sobrecàrrega.

Les butaques de descans estan en males condicions, dos dels sis estan trencats, es demana revisió per manteniment del SEM pendent des de febrer de 2017.

L’espai de la base és reduït per 4 persones quan es comparteixen les instal·lacions amb alguna unitat Orca, no hi ha finestres ni llum natural.

El personal sol·licita contenidors per recollida selectiva de la brossa.

L’ambulància queda aparcada al carrer sense ombra, es registren temperatures a la cabina assistencial elevades. No hi ha possibilitat d’endollar el vehicle per la seva recàrrega. 

Des de CCOO es sol·licita condicions contractuals pel nostre personal dins les instal·lacions de l’ICS.

Es deixa telèfon de contacte per poder comunicar les incidències a ICS/foment 935542888.

 

Visita Base Numància

A la visita ens acompanyen el Sots-Cap territorial de Barcelona Ciutat i un tècnic de prevenció de l’ICS.

Segueix pendent el tancament de la zona on s’ubica el motor de la trituradora del wàter. 

Segueix pendent també la col·locació d’un llum tipus focus per il·luminar la zona de pàrquing amb sensor de moviment durant la nit. Aquest focus s’havia sol·licitat el passat mes de febrer (veure+) durant les visites i les citacions amb inspecció de treball arrel de la denúncia interposada per CCOO.

La pica de la cuina segueix refluint. No s’ha modificat el desguàs. 

Sembla ser que el motor triturador del WC té poca potència i de vegades s’embossa. No es pot llençar paper, s’ha de tirar a una paperera, el que provocar males olors.

Hi ha sobrecàrrega en la zona d’endolls.

Les llums del sostre segueixen agafades amb brides i esparadrap.

Es demana la retirada de les guixetes més velles, ja no es fan servir.

Totes les butaques amb elevació per descans de les cames estan trencades. Seguim pendents dels nous des de febrer de 2018.

Les cadires ergonòmiques per l’ordinador estan trencades.

El sistema de climatització està arreglat.

La senyalització de sortida i de l’extintor estan correctes.

Es desconeix la periodicitat de la neteja de la base.

Es sol·licita les condicions contractuals pel nostre personal SEM al CAP de Numància.

L’espai és extremadament insuficient per un màxim de 7 persones.

L’ambulància queda al carrer sense protecció tèrmica (denúncia en curs) i sense poder endollar-la.

Es deixa telèfon de contacte per comunicar incidències a l’ICS 935542888.

Base assistencial Manso 

A la visita ens acompanyen el Sots-Cap territorial de Barcelona ciutat i un tècnic de prevenció de l’ICS.

Es recomana col·locació de banda adhesiva de seguretat (groga/negre) al terra de la porta d’entrada per evitar caigudes accidentals.

Es comprova la senyalització d’emergències a l’interior de la base. Revisat per part de l’ICS el pla en cas d’incendis amb col·locació d’extintors.

Hi ha molts endolls concentrats en una zona, pendent de valoració i dels canvis pertinents per evitar sobrecàrregues.

El problema de les humitats a les finestres ha quedat solucionat.

El sostre també està arreglat, malgrat resten pendent d’arreglar dues plaques (les corresponents a la sortida d’aire). 

De les butaques individuals amb aixecament per descans de cames, quatre es troben en condicions correctes, però dos segueixen trencades.

Les cadires estan molt brutes, s’aconsella canviar-les  per unes que no siguin de roba per facilitar la seva neteja.

La zona de cuina i wàter es troba conjunta. A la zona de cuina hi ha unes estanteries que segueixen sense ancorar a la paret. 

Els wàters reflueixen i no reuneixen les condicions higièniques òptimes. Es passarà incidència a l'ICS, tota la zona fa mala olor.

Pendent de confirmar per part del servei PRL de l’ICS si la base té sistema d’extracció forçada d’aire.

Es desconeix cada quan es neteja la base.

Sol·licitem les condicions contractuals amb les que tenim al nostre personal SEM al CUAP de Manso.

L’ambulància queda aparcada al carrer sense ombra. I sense poder endollar.

Queda pendent la valoració de temperatures dins la cabina assistencial per valoració d’estrès tèrmic (tenim registrada temperatura de 32,3ºC).

Es deixa telèfon per comunicar incidències de la base als responsables del ICS T:935542888.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode