Visita mesures electromàgnetiques CeCos de Reus

2016-12-14 22:26

Després dels mesuraments dels camps d’ones electromagnètiques realitzades a les CeCos del carrer motors i carrer Lleida, els delegats de prevenció varem sol·licitar al SPP la realització dels mateixos mesuraments a la CeCos de Reus.

 

El passat dimarts 10 de desembre de 2016 es varen realitzar les mesures per part de la mateixa empresa que va realitzar les de CeCos motors i Lleida.

 

Durant els mesuraments els representants de la part social varen acompanyar als tècnics de l’empresa encarregada juntament amb els comandaments designats per la direcció.

 

Restem a l’espera de l’informe dels mesuraments, tot i que sabem que els nivells detectats estan dins els límits establerts en la normativa legal, igual que en les altres dues sales de CeCos.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode