Visita Mesures CO2 Bases assistencials

2016-07-23 01:19

Les visites de Seguretat i Salut d’avui tenien com a punt principal la mesura dels nivells de CO².

Seu Central de L’Hospitalet: En primer lloc s’han fet les mesures a la zona de logística, despatx de logística, 4 punts de la nau central. Els nivells captats de CO² es troben dins els límits establerts en la legislació vigent.  En pocs dies es realitzarà la mesures de partícules en suspensió en aquesta zona, mesures que es realitzen cada any i que ens indiquen si estan en el rang dels límits permesos.

A la sala de descans de serveis preventius els nivells son superiors a la resta de punts de la zona de logística tot i estar dins el llindar de la normativa.  També s’han mesurat nivells de CO² dins les cabines de conducció i cabines assistencials dels vehicles, en aquests punts els nivells també surten elevats però sense superar els límits permesos. Cal remarcar que a la cabina assistencial els valors baixen considerablement si portem les finestres tancades i l’aire condicionat obert. Tanmateix a la cabina assistencial els valors tendeixen a baixar si obrim l’aire condicionat i l’extractor d’aire al mateix temps. Aquesta és una recomanació que cal tenir en compte.

 

Base Assistencial Botànica: aquí els nivells de CO² estant ratllant els límits permesos. S’ha realitzat diferents mesures variant la funció de l’aparell de refrigeració i ventilació sense aconseguir millorar resultats. Estem a l’espera de l’informe del SPA i SPP per valorar les accions que cal portar a terme.

Base Assistencial Sant Rafael: nivells de CO² correctes amb porta oberta i tancada.

Base Assistencial de La Guineueta: nivells de CO² correctes amb porta oberta i tancada.

Restem a l’espera dels informes que elaborarà el Servei de Prevenció Aliè ICESE. Agrair un cop més a la Dra Basart del servei de Prevenció propi i a Na Olga  Durany la tasca que estan portant a terme i la implicació que estan demostrant  en cada una de les visites que portem realitzades, el que ens ha permès en els darrers mesos detectar problemes potencials per a la salut dels nostres treballadors i fer propostes per tal de millorar les nostres condicions laborals. Si bé és cert que en moltes ocasions el problema és més un problema de  confortabilitat, que no pas de vulneració de la normativa legal vigent.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode