Visita mesuraments CO2 CeCos carrer Lleida

2017-02-10 22:43

Aquest matí, 5/10/2017,  hem acompanyat al SPP conjuntament amb el SPA per tal de realitzar els mesuraments de CO2 a la sala de CeCos del carrer Lleida, despatxos personal administració passadís CeCos Seu central L’Hospitalet i despatxos zona CeCos.

Els nivells de CO2 de la CeCos del carrer Lleida han donat valors elevats. Restem a l’espera de l’informe del SPA i de les mesures de millora a portar a terme per part del departament d’infraestructures.

A la Seu de L’Hospitalet quedaven per realitzar mesures en determinats despatxos i zones de l’àrea de CeCos. Aquí tots els nivells mesurats han donat correctes.

 S’han realitzat mesures al despatx de RRHH de la planta baixa, que també es troben en nivells correctes.

S’ha fet el control també dels nivells de CO2 a la zona de descans de serveis especials que en l’anterior medició van donar alts i després de les actuacions preventives al sistema de ventilació, obtenint  valors correctes.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode