Visita Inspecció per control temperatures cabina assistencial

2018-06-27 12:45

Arrel de la denúncia interposada per els membres de CCOO davant d’inspecció de treball el passat mes de juliol per les altes temperatures que assoleixen les unitats assistencials durant l’estiu, la inspectora  va citar a les delegades de prevenció i al SP per tal de realitzar una visita als centres de Numància, Guineueta i Vila Olímpica per tal de fer comprovacions de les temperatures dins els vehicles. Ens va acompanyar durant la visita una delegada de prevenció d’AMIC.

La inspectora, a petició nostra, va sol·licitar que es deixés una unitat de reserva estacionada a la base de Numància des de les 8 del matí fins al moment de realitzar la visita. Tot i així no es va tenir en compte que la unitat de reserva va restar a l’ombra i per tant no es va poder comprovar l’augment de temperatures en els moments de màxima insolació.

Val a dir que aquest any tampoc s’han assolit les temperatures de l’any passat durant els mateixos dies del mes de juny donat que la climatologia d’aquest any ha estat més moderada.

Per tot això es va decidir tornar a fer una altra visita el proper dia 2 de juliol a les 15 hores a la base de Sant Pau. Es procedirà a la ubicació d’una unitat de reserva des de primera hora del matí i s’ubicarà a una zona de ple sol.

Durant la visita es va comentar la possibilitat de valorar la  col·locació d'un vinil a la claraboia per minimitzar en el possible, l'efecte solar a la cabina assistencial. Aquesta mesura ja s’havia sol·licitat en la reunió extraordinària mantinguda al mes de juny de l’any passat  veure + així com un estudi de les temperatures a les unitats.

La inspectora ens va explicar que un cop realitzades de forma efectiva les mesures de temperatures procedirà a sol·licitar una proposta de requeriment, amb mesures de millora.
 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode