Visita Inspecció de treball 9 de juliol de 2018

2018-07-13 19:20

El passat dilluns dia 9 de juliol vàrem anar a les dependències de la Inspecció de treball en resposta al requeriment de la inspectora sobre les denúncies pel control de les altes temperatures a les unitats assistencials.

Hi van ésser presents dos delegats de CCOO, una delegada d’AMIC i els dos tècnics del servei de prevenció propi del SEM.

La inspectora havia sol·licitat en el seu requeriment la presentació de la següent documentació :

- El contracte o últim rebut del servei de prevenció aliè, no es va facilitar i es va comunicar que el nostre servei de prevenció  s’encarrega de les especialitats de seguretat i higiene. 

-  L’acta de la reunió extraordinària del CSS on es parlava del control de temperatures amb data 20 de juny de 2017 podeu llegir resum de la reunió. L’acta va ésser lliurada per la delegada de prevenció d’AMIC.

 - Darrera auditoria realitzada. Tampoc es va aportar i resta pendent.

Queda palès que el dia 7 de setembre del 2017 (punt 9) ja es parlava del problema de les altes temperatures i de les recomanacions davant l’onada de calor de l’estiu passat.

Pel que fa a les bases de Numància i Sant Pau segueixen pendents del control  i registre de temperatures, i des d’Inspecció es sol·licita l’avaluació de la planificació de resolució, deixant clar que la responsabilitat final és del SEM.

Inspecció fa un nou requeriment i especifica que vol tenir la documentació ja sol·licitada conjuntament amb les mesures realitzades als vehicles ubicats a les bases de Numància i Sant Pau, així com l’avaluació i planificació davant els problemes de temperatures elevades dins les unitats assistencials.

El lliurament pot ser via telemàtica i posteriorment ens farà arribar la proposta de requeriment de solucions.

Sense res més a dir, es dóna la reunió per finalitzada.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode