Visita Inspecció de Treball 17 de desembre de 2019

2019-12-22 11:22

Dimarts 17 de desembre de 2019 vam ser citat a la inspecció de Treball per les següents denúncies:

1.- Entrega d'EPI's. El passat mes de febrer, CCOO va interposar una nova denuncia per reclamar l'entrega dels EPI's individuals donat que l'empresa estava incomplint l’emès per la mateixa Inspecció de treball amb data 20 d'agost de 2017. L'empresa va al·legar que precisament aquesta setmana estan fent entrega dels EPI's. CCOO va recordar que no inclou jaquetes antitall i que l'entrega dels EPI's s'ha dut a terme sense el consens amb els delegats de prevenció. Vam fer palès que els treballadors han de desplaçar-se a la Central Corporativa fora de la seva jornada laboral i pels seus mitjans o a un punt determinat per la mateixa empresa, només amb 1 o 2 dies per poder fer la recollida i que el Servei de Prevenció no havia respost a les demandes de les delegades de prevenció de com es faria el repartiment pel personal que no pogués desplaçar-se, estigues de vacances o de baixa.

2.- Irregularitats durant les jornades de Vaga del 7 i 8 de maig de 2019

3.- Manca d'informació i identificació dels candidats als membres dels OTS del darrer Concurs intern.

Esperem la resolució de I.T

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode