Visita Inspecció control temperatures vehícles assistencials 2 de juliol de 2018

2018-07-04 12:09

Tal com ja us havíem informat  (veure+) el dilluns dia 2 de juliol a les 15 hores es va realitzar una nova visita per part d’Inspecció de treball per la valoració de les elevades temperatures dins la cabina assistencial dels vehicles. En aquesta ocasió es va decidir realitzar les mesures al vehicle situat a la base assistencial de Sant Pau.

Van ésser presents a la visita a més de la inspectora i la nostra delegada de prevenció, dues delegades de prevenció d’AMIC i la tècnica de servei de prevenció propi.

De la mateixa manera que el passat dia 19 de juny es va sol·licitar deixar una unitat de reserva inoperativa des de les 9h fins les 15h aproximadament, a la arribada de la inspecció ja tocava l’ombra sobre el vehicle a banda dels núvols que hi havia.

Tot i així es van constatar temperatures superiors als 31,8ºC amb una humitat del 65,5%. El sensor tèrmic intern del vehicle marcava una temperatura de 36 graus. 

Un cop finalitzades les mesures i la visita la inspectora, ens va citar de nou a les dependències d’inspecció de treball per el proper dilluns dia 9 de juliol a les 11h per tal de comunicar el requeriment i les mesures de millora a realitzar. 

Ens va instar a, en cas necessari per d’excés de temperatures, presentar denúncies per bases assistencials de forma individual i concreta,  i no de forma col·lectiva. 

Si voleu compartir amb nosaltres la situació de les diferents unitats podeu fer-nos arribar un correu a ccoo.sem@gencat.catindicant la base, indicatiu de la unitat, dia i hora de la pressa de temperatura i adjunteu una imatge del sensor de temperatura intern de la unitat on es vegi la temperatura del moment. Procedirem a fer un recull de les diferents mesures i procedirem a emprendre les mesures pertinents.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode