Visita Base Assistèncial Botànica

2017-02-10 21:47

Un cop finalitzada la visita de Mollet , el mateix dia 8 de juny, es va procedir a la visita de la Base Assistencial de Botànica. Es detecten els següents punts:

 • El desnivell del pàrquing de l’entrada segueix pendent de col·locar la barana definitiva, de moment segueix amb una cinta de senyalització.
 • La neteja dels banys, zones comuns i zones de descans és insuficient. Actualment té una freqüència diària excepte divendres i diumenges. Es recomanarà  neteja diària inclòs festius donada l’alta ocupació de la base.
 • Als vestuaris la neteja és molt precària, hi ha bancs trencats, no hi ha separació a les dutxes impedint intimitat. Es recomana instal·lació de cortines o mampares que ja s’havien sol·licitat a l’anterior visita. Segueix pendent de col·locació de penjadors per les tovalloles i algun banc més per poder deixar les pertinences personals d’higiene.
 • El desaigua no funciona correctament el que produeix cúmul d’aigua amb perill de caigudes.
 • Als vestuaris de dones falten papereres amb tapa i containers per productes de higiene íntima femenina.  Al WC tampoc n’hi ha.
 • Als vestuaris d’homes no hi ha assecador de mans ni tovalloles.
 • A la zona de descans no hi ha finestres. Es mesuren nivells de CO2, que tot estar dins la normalitat son alts i compatibles amb les molèsties  que presenten els treballadors a la finalització de la jornada.  Es recomana un procediment de ventilació forçada de l’habitació i es tornarà a prendre mesures al mes de juliol a primera hora del matí.
 • Les lliteres de la zona de descans estan trencades i els matalassos es posen al terra.  Recomanem al SPP(definir siglas)  que utilitzin el mobiliari de les bases antigues, ens consta que estan guardats a un traster i no entenem perquè no es poden utilitzar.
 • Es produeix cúmul de roba de llit a les zones de descans. Proposem crear un circuit de neteja.
 • Els protectors de matalàs son de roba i no tenen circuit de manteniment i neteja. Proposem buscar protectors que tinguin la part inferior de plàstic per tal de poder-los netejar de forma diària i crear circuit de reposició i manteniment.
 • Les parets de la zona d’ordinadors i taula de treball son de pladur i les parts superiors de vidre transparent. Es recomana que per mantenir la intimitat es col·loquin bandes adhesives que provoquin una semiopacitat donat que l’interior no disposa de finestres ni llum natural, capaç de permetre l’entrada de llum exterior però garantir la intimitat.
 • Per arribar al vehicle hi ha dos pisos de desnivell i els graons tot i complir les mesures de la normativa no tenen bandes antilliscants. Ja es va demanar a l’anterior visita.
 • Resta pendent també col·locar la senyalització de les sortides d’emergències.
 • Els banys es troben localitzats en una planta inferior a les zones de descans. La zona de descans de la SVAi no hi ha finestres.
 • Es valora i comenta la possibilitat d’instal·lar un magatzem propi donat que hi ha espai suficient per assumir-ho.
 • Les zones de neteja de material electromèdic i unitats reuneixen les condicions correctes.

Cal remarcar que la normativa que estableix les condicions dels llocs de treball és la Llei 31/ 1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals que trobareu penjada a l’apartat de Conveni i documentació legal.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode