Sol·licitud reconeixement baixa CoVID com accident laboral

2020-06-25 12:06
Benvolguda, benvolgut,
 
El passat dia 27 de maig es va publicar al "Boletín Oficial del Estado (BOE), Real Decreto Ley 19/2020 de 26 de marzo" en el que queda regulat el reconeixement d'accident de treball per COVID-19 per al personal d'atenció sanitària i sociosanitària. Adjuntem circular sobre aquest tema de la Confederació sindical de CCOO.
 
Amb data 9 de juny de 2020 els delegats de prevenció vàrem sol·licitar a la direcció del SEM que procedís a expedir el corresponent comunicat d'accident de treball al qual fa referència aquest Decret, així com que donés trasllat al Servei de Prevenció, a fi de procedir a emetre informe en els termes que precisa l'apartat 1 de l'article 9 del Reial decret llei 19/2.020 de 26 de maig.
 
Donat que desconeixem si ho estan portant a terme recomanem a les treballadores i treballadors que a causa de l'exercici de les funcions inherents a la seva categoria professional, hagin estat exposats/es a el COVID 19 amb motiu de la prestació dels seus serveis professionals, que sol·licitin de manera individual a la direcció del SEM, i procedeixi en la major brevetat possible, a expedir el comunicat d'accident de treball. 
Tot i que actualment les retribucions en cas de baixa per malaltia comú son del 100% del salari amb complements, la consideració de la baixa per CoVID sí repercutirà en la paga d’abril del proper any si no té consideració d’accident laboral. És per aquest motiu que us animem a cursar la sol·licitud en la major brevetat possible.
 
Us adjuntem model de sol·licitud en format Word en català i castellà, per que afegiu el que correspongui.
 
El termini per fer les sol·licituds és fins a un mes després de la seva finalització per tant teniu temps fins el proper 21 de juliol per realitzar la vostra sol·licitud.
 
La direcció del SEM un cop el servei de prevenció acrediti l'accident de treball per COVID-19, haurà de comunicar-ho telemàticament a través del sistema Delta amb una codificació especifica per COVID-19 , recomanada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT). Adjuntem informació sobre aquest sistema Delta de codificació.
 
El sistema Delta és una declaració electrònica de treballadors accidentats, habilitada pel “Ministerio de Trabajo”, per que les empreses facin les comunicacions.
 
Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb ccoo.sem@gencat.cat
 
Recordar-vos també que els treballadors afiliats a CCOO podran acollir-se a la cobertura per a professionals de la salut i la dependència de l’assegurança CoVID-19 en cas de ingrés hospitalari per CoVID-19 sempre que sigui per la seva prestació directa en el treball.
 
Salutacions cordials,
 
Representants CCOO al SEM
 

ESCRIT SOL·LICITUD DEMANANT PART A.T COVID-19.docx (13068)

ESCRITO SOLICITUD PARTE A.T COVID-19.doc (30208)

NuevocodigoCOVID19 (1).pdf (358916)

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode