Sabies què...tenim dret a compensació per interrupció del 3.2 i prolongació de la jornada

2018-10-20 17:05

Us recordem que en el cas d’interrupció del temps de 3.2, si s’ha pogut tornar a iniciar el descans i gaudir dels 50 minuts establerts del temps entre les 13:00h i les 16:00h o de les 20:00h a les 00:00h, NO genera dret a compensació. 

En cas de interrupció del temps de descans, un cop finalitzat el servei s’ha de iniciar de nou un termini de 50 minuts de descans. En cas que aquest nou inici de temps de descans es produeixi dins les franges esmentades, no genera compensació encara que els 50 minuts de descans es realitzin parcialment fora del horari. 

En cas que l’inici es produeixi desprès de les 16:00 o les 00:00, o bé no s’arribi a concedir generarà automàticament una hora de compensació, tot i que cal fer la comunicació. 

L’empresa encara no ha posat en funcionament l’aplicació que automatitzi la compensació i per conseqüent cal que cada treballador faci un recull acurat de les interrupcions del temps de descans que es produeixin durant la seva jornada laboral, omplint el full de sol·licitud de compensació per interrupció del descans.

Aquests fulls de sol·licitud de compensació han d’estar omplerts en la seva totalitat i de manera correcte. Us adjuntem un full amb diferents opcions com a exemple. És molt important que ho ompliu bé. El darrer any encara vàrem trobat nombroses sol·licituds no omplertes de forma correcte. Cal posar “NO ES DONA” en cas de que no es doni i “NO ES REANUDA” en cas que no es torni a iniciar.

Us adjuntem un quadre amb diferents exemples.

 

En els propers dies sol·licitarem a l’empresa la convocatòria de reunió de la comissió de seguiment del 3.2 i fora bo que ja haguéssiu fet arribar a recursos les vostres sol·licituds de compensació. 

Si teniu dubtes sobre el tema podeu contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic.

 

En el cas de la prolongació de jornada el conveni estableix compensar en cas de superar 12 hores de prolongació de jornada per trimestre, donat que aquestes primeres hores ja es veuen compensades amb els dies de lliure disposició. 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode