Reunió Comissió SIDP Administració i TTS 15 de juny de 2016

2016-06-28 12:16

Amb data 15 de juny de 2016 s´ha mantingut reunió convocada per l'empresa de la Comissió de SIDP d'Administració i TTS.

No podem donar-vos informació sobre aquesta reunió donat a que els membres que pertanyen a aquesta comissió per part de la nostra secció Sindical, no van esser inclosos, per error a la convocatòria.

Fins ahir no vam esser coneixedors d'aquesta reunió i un cop tenir-ne constància ens vam posar en contacte amb la Direcció per tal de poder posposar-la per poder esser-hi present i poder aportar el nostre parer i per tant el d'aquells a qui representem.

Finalment l'empresa va decidir posposar la reunió per tal que hi poguessin ésser representats tots els sindicats presents al la nostra empresa, però les queixes des de UGT i AMIC per tal que es portes a terme va fer que la reunió es mantingues.

Des d’aquí volem expressar el nostre desacord, i més quan en tot moment des d'aquesta secció s'ha lluitat perquè totes les formacions tinguin cabuda dins el propi Comitè i dins les diferents Comissions i Grups de Treball.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode