Reunió ordinària CSS 3 d'octubre de 2019

2019-10-11 00:58

El passat dijous dia 3 d’octubre de 2019 es va portar a terme la reunió ordinària del CSS.

A l’inici de la reunió des de la direcció es va comunicar el canvi de Cap del servei de prevenció i es va presentar el nou tècnic de prevenció de riscos laborals que en els darrers mesos s’ha incorporat a l’empresa. També van aprofitar per comunicar canvis de dos dels membres designats per l’empresa.

Durant la reunió es van tractar els següents punts:

1.    Els delegats de prevenció van sol·licitar la resolució i l’informe de la revisió a personal especialment sensible que es va portar a terme el passat mes de juny. Ens informen que el treballador ha estat valorat com apte condicionat a propostes de millora. El treballador afectat ja disposa de l’informe i es demana facin arribar als delegats les mesures de millora al lloc de treball proposades. Des del departament de prevenció informen que s’estan elaborant i que compartiran l’informe posteriorment amb els delegats de prevenció. 

2.    Violència ocupacional. Des del departament de prevenció indiquen que no tenen constància d’un augment de les situacions de violència ocupacional. Que no reben comunicacions en aquest sentit. Els delegats de prevenció demanen la creació d’un registre de les situacions d’agressió o potencial agressió, així com un registre per valorar el temps de resposta de 3.7 quan es sol·licita. Els delegats de prevenció també demanen recuperar el grup de treball de violència ocupacional i la creació del llistat de zones conflictives que ja s’havia sol·licitat amb anterioritat i no s’ha dut a terme. En cap moment se’ns informa de la posada en marxa de l’equip de comunicació individual per el personal de Barcelona ni el procediment que es desenvoluparà.

Cal que els treballadors/es que pateixin situacions potencials de violència ocupacional comuniquin a Cap de Guàrdia l’incident per tenir-ne constància. Insistim en la necessitat d’aquesta comunicació encara que no s’arribi a agressió física. Es demana valorar la millora d’un apartat de la ECT (estació clínica de treball) per facilitar la comunicació amb el servei de PRL. Es tracta també el circuit d’agressions “in itinere”, cal comunicar al servei de prevenció, que derivarà al servei d’urgències de la mútua laboral. En cas de negativa per part de la mútua a cursar l’incident com accident laboral in itinere caldrà anar al metge de capçalera i cursar posteriorment el requeriment de contingència a la mútua laboral. 

El servei de prevenció ens informa que durant les trucades a les diferents CECOS s’avisa amb un missatge gravat de manera periòdica que les conversacions s’estan gravant, el que ha ajudat a disminuir les agressions verbals.

3.    EPI’s. El departament de prevenció informa que ja disposen de tots els EPI’s i que es farà entrega durant les properes setmanes. Tenen pendent l’organització de la seva distribució. Es faran campanyes per fomentar el seu ús.

Es sol·licita els informes de resultats de la prova pilot a Barcelona Ciutat de les motxilles per les ampolles d’oxigen. 

4.    Estat licitació vestuari. S’informa de l’obertura dels plecs A i B. Al desembre es vol fer l’adjudicació, es preveu un temps de fabricació de 150 dies, pel que es calcula que la nova uniformitat pot estar llesta per principis del segon trimestre de 2020.

5.    Estat licitació cadires CeCos. Informen que el dia 2 d’octubre de 2019 es va obrir la licitació per renovar les cadires de les 3 centrals de Coordinació. Resta pendent la prova de conductivitat elèctrica amb els uniformes.

6.    Estat Valoració Riscos Psicosocials. S’ha presentat la documentació treballada al Comitè de Direcció i s’ha establert terminis per la seva realització. Es busca la màxima participació de tot el personal.

7.    Estat estudi ERGOLAB. Es portarà a terme el proper dimecres 16 d’octubre de 2019.

8.    Valoració de l’escrit de queixa d’un treballador davant l’actuació en un servei de possible risc biològic. Els membres designats per l’empresa reconeixen que l’actuació va tenir mancances i que cal revisar els procediments i les actuacions en aquest tipus de servei. S’està realitzant un estudi acurat del que va passar, així com la revisió dels protocols per tal d’evitar situacions com la viscuda. Els delegats de prevenció sol·liciten poder tenir accés al protocol, així com que es consensuï amb ells aquesta revisió. Tenen previst poder tenir resultats a finals d’octubre.

9.    Picades insectes a CECOS Barcelona. Es farà revisió de la sala.

10. Estat revisió farmacioles (bases i CECOS). El departament de prevenció especifica que no ha d’haver medicació dins les farmacioles i que els treballadors han d’informar al servei de prevenció de la utilització de material  d’aquestes per la seva reposició o substitució si no estan en condicions. S’acorda que durant les visites de seguretat de les bases es procedirà a fer una revisió interna de les farmacioles.

11. Sala de lactància. Es demana canviar la distribució a fi de tenir millor accés als endolls així com una nevera d’exclusivitat per guardar la llet materna.

12. Banys CECOS. Continua la problemàtica de mals olors i insectes. Comuniquen que han augmentat les vegades que es netegen, insisteixen en que hi ha problemes amb els baixants i cal que els usuaris d’aquests banys tinguin cura del que llencen pels wàters i a les papereres higièniques.

13. Es posa al dia el calendari de les visites pendents a bases assistencials.

 

14. Es planteja la possibilitat de crear un grup de treball per potenciar el reciclatge de materials i intentar reduir la utilització de plàstics.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode