Reunió dels Representants de CCOO amb el nou gerent

2016-12-21 13:18

El passat divendres dia 16 de desembre de 2016 els representants de CCOO al SEM varem mantenir una reunió de treball amb el nou gerent del SEM Dr. Joan Sala, reunió sol·licitada per nosaltres, per tal d’exposar-li els temes que ens preocupen.

Durant la reunió vam plantejar-li els següents temes:

  1. Necessitat de conèixer les funcions exhaustives de cadascuna de les categories professionals, desglossades segons la cartera de serveis que ofereix el SEM. Juntament amb la revisió i publicació definitiva d’unes guies d’actuació per tot el personal assistencial SEM que reflecteixin la realitat de la tasca diària dels nostres professionals i que garanteixin el recolzament legal d’aquestes actuacions.
  2. Necessitat del reconeixement de la  figura de direcció assistencial pròpia en l’àmbit exclusiu d’infermeria.
  3. Situació de la convocatòria externa.
  4. Valoració per part de CCOO del Nou Model de TSU.
  5. Situació i condicions d’habitabilitat de les bases assistencials del personal SEM.
  6. Valoració de les diferents sales de CeCos. Revisió de procediments d’actuació i activació ja existents i necessitat d’elaboració de nous valorant les necessitats actuals.
  7.  Nova nomenclatura de les unitats i trucada selectiva nocturna.
  8.  Cobertura d’ILT a l’àrea d’administració.

Durant la reunió els representants de CCOO varem voler transmetre aquells punts que durant els darrers anys veníem exposant a l’antiga direcció i que no volem que amb el canvi caiguin en l’oblit.

Agraïm l’actitud receptiva i dialogant en tot moment del Dr. Sala a qui vam voler fer partícip dels nostres projectes per tal de seguir treballant des de CCOO en la mateixa línia dels darrers mesos.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode