Reunió dels delegats de prevenció amb la direcció assistencial. 15 de desembre de 2017.

2018-01-19 16:31

El passat divendres dia 15 de desembre de 2017 la direcció assistencial Judit Sanchez i Elisabeth Vives) juntament amb el servei de prevenció i el responsable d’infraestructures van mantenir una reunió amb els delegats de prevenció com a resposta a la sol·licitud tramesa després de la reunió del CSS del 29 de setembre del 2017 (...veure+).

Durant la reunió els delegats de prevenció van agrair la voluntat d’ambdues direccions assistencials de reunir-se amb els delegats de prevenció i la necessitat de conèixer quins son els objectius d’aquesta nova direcció per millorar les condicions laborals que afecten a la seguretat i salut dels nostres treballadors.

Es van tractar els següents punts:

1.    Estat de les bases assistencials de BCN i territori. Els delegats de prevenció van enumerar les mesures de millora que resten pendents de portar a terme a les diferents bases, tant de Barcelona, àrea metropolitana i resta de territori. Des del departament d’infraestructures valoren el problema i indiquen que no es segueixen els canals adequats per comunicar les diferents incidències. Indiquen que cal enviar el full d’incidències que està penjat a l’Àgora. Van prendre nota del recull d’incidències que se’ls va exposar i faran gestions per mirar de tancar-les.

2.    Ubicació Bases BCN i territori. Els delegats de prevenció vam voler saber quines prioritats d’ubicació tenen per les bases. Des de la direcció es va compartir la idea de buscar ubicacions adequades en termes d’espai i confortabilitat però també  en la necessitat de buscar ubicacions que es trobin en llocs estratègics que millorin la operativitat de les diferents unitats. Si aquesta millora d’operativitat es troba en un centre sanitari (hospital, CUAP’s,...) les bases s’ubicaran en centres sanitaris, però si aquesta operativitat es troba en altres ubicacions prioritzaran la operativitat a la ubicació. La direcció assistencial també va fer referència a que anys enrere es va elaborar un pla d’ubicació de bases a la ciutat de Barcelona que no va prosperar per motius polítics, sembla que ara s’està tornant a promoure i cal que SEM, CatSalut i ajuntament puguin trobar les ubicacions adients i puguin assolir acords.

3.    Postura de la direcció assistencial davant les situacions de violència ocupacional, agressions verbals i físiques. La direcció assistencial va explicar que s’està treballant a nivell de direccions amb els Mossos d’Esquadra per tal d’establir protocols conjunts d’actuació. De moment s’activarà suport de 3.7 sempre que una unitat assistencial ho sol·liciti.

Des del servei de prevenció també estan treballant per incorporar nous cursos relacionats amb aquest tema.

4.    Nova distribució ubicació del material vehicle i maletes assistencials.  Des de la direcció assistencial indiquen que el nou model de distribució de material va estar elaborat per un grup de treball format per treballadors del diferents territoris. Que aquesta nova distribució segueix criteris de seguretat del pacient i que cal implementar-ho a totes les unitats del SEM.

5.    Nomenclatures de les unitats. La part social demana la possibilitat d’afegir a l’indicatiu de les unitats l’afegit de mike o índia per tal de facilitar la identificació de la unitat. La direcció assistencial explica que la nomenclatura ve definida al plec de condicions de Concurs de Transport Sanitari, i que no es possible canviar aquesta nomenclatura.

6.    Trucada selectiva nocturna. La direcció assistencial comunica que es tornarà a implantar la trucada selectiva nocturna de 00:00 a 06:00 del matí, sempre i quan això no produeixi retards en la activació i mobilització de les Unitats. Posat ja en marxa

7.    Mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial a les diferents CeCos. La direcció assistencial son conscients de la necessitat de millorar la sobrecàrrega assistencial que venen suportant tant els treballadors de les CeCos com de les unitats assistencials i està treballant per tal de poder millorar aquesta situació.

8.    Mesures per reduir conflictes entre personal assistencial de carrer i CeCos. Els delegats de prevenció demanen la posada en marxa novament de la comissió del “bon rotllo” amb unes dinàmiques millorades, així com la necessitat d’elaborar i actualitzar  protocols unificats. La direcció assistencial comparteix aquesta necessitat de millorar les relacions entre el personal, sempre i quan es faci des del respecte per ambdues bandes i siguin reunions constructives.

 

9.    La direcció assistencial ens va comunicar que tenien pendent la visita a les bases de la zona Tarragona, previstes properament. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode