Reunió de Borsa de treball 12 de desembre de 2016

2016-12-13 07:45

A l’inici de la reunió ens fan saber que no s’ha enviat el mail acordat a la reunió del passat dia 23 de novembre, perquè esperaven la conformitat de la representació social.

Es debat de nou l’enviament del mail i els seus destinataris. La representació social demana que es compleixi l’establert al document de borsa de treball annex al conveni vigent.

Es debat diferents casos d’adjudicació de contractes de llarga duració que s’han dut a terme des de l’última reunió. Discrepem en com s’han seleccionat les persones a qui s’ha assignat les contractacions de la nova USVAi de Tarragona, revisaran com s’ha fet i ens donaran resposta al cas exposat per la part social, en les properes hores.

Des d’aquesta secció fem pales el dret d’emprendre les accions legals que creiem oportunes donat que s’ha vulnerat reiteradament la normativa establerta al document de funcionament de borsa de treball, així com la manera en que se’ns ha informat de l’adjudicació de les noves contractacions tal i com està establert al citat document.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode