Reunió CSS 17 de setembre de 2018

2018-10-30 10:20

Tot i que ja fa ja uns dies que es va mantenir la reunió us passem un resum de la mateixa. 

Els temes tractats van ésser:

 1. Actualització de l’estat de la uniformitat i entrega dels EPIS. Per aquelles dates se’ns va comunicar que encara estava pendent la publicació del plec tècnic. Se’ns va informar que la roba s’havia valorat per un laboratori independent (LEITAT) per tal de valorar el compliment de les característiques tècniques que es demanen a la licitació.
 2. S’informa que durant el mes d’octubre es farà entrega dels EPI’s individuals tot i que estem a finals de mes i encara no s’ha fet entrega de res.
 3. Des del servei de prevenció informen que les jaquetes antitall les subministrarà les empreses adjudicatàries dels vehicles, i que es garantirà dos jaquetes de cada talla (S, M i L) i es garantirà un bon circuit de neteja.
 4. Ens informen també que  la nova uniformitat es farà efectiva per l’estiu del 2019.
 5. Es tracta el tema del seguiment de les visites a les bases assistencials. Els delegats de prevenció reiteren els problemes per poder accedir a la carpeta de treball ubicada l’Àgora, el que impossibilita el seguiment de tasques i el control de les actes del CSS. El servei de prevenció informa que s’està tractant el tema amb TIC i que estan pendents de buscar una solució que permeti garantir la contractació d’un servei de manteniment propi.
 6. En referència a les temperatures elevades dins les unitats assistencials el servei de prevenció recomana tractar-ho com un problema de seguretat del pacient dins la cabina assistencial, i diuen estar pendents de la solució que puguin aportar des de les empreses adjudicatàries on es troben localitzats els vehicles. Respecte aquest tema des de CCOO esperarem a veure com evolucionen les denúncies presentades davant Inspecció de Treball  el passat mes de juliol.
 7. Es presenta l’informe dels accidents del primer semestre del 2018. Els delegats de prevenció insisteixen en la importància de donar recolzament psicològic després de serveis amb molta implicació emocional, tant per el personal assistencial de carrer com per el personal assistencial de les diferents CeCos.
 8. Es passa a tractar l’incident del dia 18/07/2018 on el botó del pànic no va funcionar. S’ha valorat l’informe de l’ incident i la situació. Informen que la valoració indica que no es va activar correctament. Ens informen que per tal que l’activació tingui resultat cal prémer el botó del pànic de forma continuada i segons la investigació no es va fer. S’acorda emetre un recordatori per la correcta utilització del equip de comunicació portàtil. Es tracta també el punt d’activació de 3.7. El servei de prevenció informa que s’està treballant per tal d’aconseguir un telèfon directe amb MMEE per fer les activacions en els casos de perill per el personal assistencial que permeti una activació més ràpida. La part social expressa el seu mal estar donat que en cap moment s’ha informat al grup de treball de les reunions mantingudes amb MMEE.
 9. A petició d’algunes treballadores es sol·licita una sala de lactància als edificis de CECOS, donat que fins ara les treballadores que volen fer extracció de llet ho han de realitzar dins els lavabos o be sense intimitat a la zona de descans comú. Es decideix facilitar un sistema de biombo a les sales de descans comunitàries per tal de garantir una millor privacitat.
 10. Nova valoració dels treballs sobre l’avaluació de riscos psicosocials. S’han iniciat les reunions del grup de treball.
 11. El servei de prevenció informa que s’ha realitzat la compra de 30-40 cadires noves per poder substituir les que es trobin més deteriorades a l’espera de la nova licitació.  Haurien d’arribar dins el mes d’octubre. Canvi de cadires de CECOS.
 12. S’informa que s’ha atès totes les peticions de reubicació per motius de salut. Es demanarà una reunió amb RRHH de la comissió de reubicació.
 13. En referència al canvi de color dels rotatius el servei de prevenció informa que encara que la normativa permet als vehicles matriculats abans de la publicació del Decret , circular amb rotatius  de color taronja fins l’any 2020.
 14. Canvi de rodes , freqüència i models. CCOO exposa que ha rebut queixes de treballadors sobre l’estat de les rodes d’alguns vehicles, des del servei de prevenció expliquen que es fa revisió mensual i que totes les marques de rodes utilitzades estan homologades. Es comprometen a fer una revisió dels vehicles per detectar que no hi hagi cap irregularitat.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode