Reunió Comissió Paritària 16 d'octubre 2019. Retribució Carrera Professional

2019-10-21 16:55

El passat dimecres 16 d'octubre de 2019 es va reunir la comissió Paritària d'interpretació de Conveni sol·licitada per CCOO per tractar el tema de la retribució de la Carrera Professional del personal de 1536 hores ( veure +).

Durant la reunió la part social va tornar a manifestar que el personal de 1536 hores ( jornades de 24 h) tenen tot el dret a percebre la totalitat de la retribució de C.P donat que aquesta jornada té consideració de jornada ordinària de la mateixa manera que el personal de 1624 h (12 h diürn) i 1445 h (12 h nocturn)

La direcció es va mantenir en la seva postura d'entendre que l'article 46.5  VI Conveni Col·lectiu fa referència només al personal amb jornada de 12 hores diürn i que per consegüent la retribució sencera de la C.P no els correspon ni al personal de nit ni al personal de 24 hores.

CCOO els proposa que facin la retribució immediata de la totalitat de la C.P a aquest personal i que estan disposats a només percebre els endarreriments d'11 mesos amb la condició de no interposar conflicte col·lectiu, sempre que es faci efectiu en la propera nòmina. La direcció proposa contemplar-ho en el context de la negociació del Conveni actual i que tingui la retroactivitat establerta a la signatura del Conveni.

CCOO desestima aquesta proposta donat que ja és evident que tractarem el canvi de redactat d'aquest article del Conveni i d'altra banda només tindríem una retroactivitat a 1 de gener de 2019 en cas que se signessin les condicions econòmiques del Conveni tenen efectivitat a partir d'aquesta data, però ningú pot assegurar com i de quina manera es tancarà la negociació del nou conveni veient el caire de les reunions dels darrers mesos.

La direcció verbalitza que durant les negociacions de Conveni es canvien "cartes" i no estan disposats a donar cap carta ara.

CCOO té clar que la Negociació d'un Conveni comporta el que ells denominen un canvi de cartes però no acceptaren canviar cartes que ja són nostres.
No s'arriba a cap acord i en els pròxims dies decidirem juntament amb serveis jurídics de CCOO iniciar una demanda per conflicte col·lectiu.
A petició de CCOO es tracta també la negativa del departament de Recursos Humans de contemplar el permís retribuït per ingrés o malaltia greu del fill de la parella del treballador/a, i de la parella actual d'un progenitor. L'art. 52 estableix que el treballador té dret a aquest permís en cas de 2n grau de consanguinitat o afinitat i per consegüent nosaltres entenem que hi tenen dret. La direcció, després d'un llarg debat, demana valorar la situació i prendre una decisió en uns dies.

Us seguirem informant.

Us compartim aquí l'Acta de la reunió paritària.

Acta reunió Paritària 16 d’octubre 2019._20191021165910.pdf (836794)

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode