Reunió Comissió Negociadora 17 de desembre de 2019

2019-12-20 10:42

El dimarts 17 de desembre de 2019 es va poder reprendre les reunions de Negociació de Conveni, no ens havíem pogut reunir des del passat 22 octubre de 2019 arran dels problemes generats per l'enfrontament i discrepància entre els representants d'AMIC i UdIC. llegir +

Finalment ahir i durant l'inici de la reunió van arribar a un consens que va permetre continuar amb la negociació.

La reunió d'ahir va girar entorn l'increment retributiu establert al Decret 3/2019.
La Direcció proposa realitzar el pagament del 0,25% lligat al PIB amb caràcter retroactiu a juliol de 2019 per tots els conceptes salarials a tots els treballadors.
El 0,25% de la massa salarial global addicional proposen repartir-lo en un complement específic destinat només al personal de les CeCos. Aquest acord només es faria factible si l'acord contemples el compromís que l'increment destinat a funció pública pel 2020 quedes lligat al mateix Acord, acceptant que el 0,30% de la massa salarial del 2020 també fos pel personal de la CeCos. La direcció entén que el 0,25% addicional del 2019 + el 0,30% del 2020 deixarien un complement específic que ells creuen atractiu per afavorir l'entrada de nou personal a les CeCos.

La part social no veu factible tancar un acord lligat a un decret que encara no està publicat ni lligat, i fa diferents propostes.

UGT proposa aplicar l'increment retributiu en els diferents nivells de Carrera professional i SiDP, que si bé no tots els treballadors perceben, queden incorporats i quan aquests treballadors assoleixin els diferents nivells de CP veuran revertits.

CCOO proposa que Increment del 0,25% addicional para tots els conceptes salarials dels treballadors no inclosos en l'Art 34 punto A ( Complement de Comandaments i responsabilitat). El 0,25% corresponent a la massa salarial que correspon a aquest personal es convertirà en un complement pel personal assistencial de CeCos. Aquesta proposta va disgustar a alguns membres de la direcció que consideren discriminatori que deixem a aquest personal sense increment addicional. La direcció creu que el complement que es crearia tindria un import molt petit i no satisfaria les seves aspiracions.

AMIC acceptaria la proposta, indicant que caldria valorar detingudament l'escrit de l'Acord.

Ens emplacem a 23 de desembre a les 15 hores a fi de poder realitzar les valoracions pertinents i intentar apropar posicions.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode