Reunió comissió de formació, valoració sol·licituds PIF

2018-12-19 23:45

Aquest matí dia 19 de desembre de 2018 s’ha reunit la comissió de formació per tal de tractar i valorar les sol·licituds de PIF rebudes.

La part de l’empresa ha presentat la relació de treballadors/es que han sol·licitat el PIF durant el 2018 i la relació del cost/hora per cadascuna d’elles.

Un cop feta la valoració de les activitats formatives sol·licitades i la relació de pressupost econòmic amb la que es compta, es podrà fer una adjudicació de les hores.

Resta pendent una consulta a FUNDEN per fer la repartició definitiva.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode