Reunió Comissió Borsa de treball 9 d'octubre de 2019

2019-10-17 15:55

El passat dia 9 d’octubre de 2019 es va mantenir reunió de la comissió de Borsa de treball pendent des del mes de juliol.

A l’inici de la reunió la direcció no va estar d’acord amb la presència de representants sindicals que no són titulars de la comissió. Des de les diferents seccions sindicals els vàrem indicar que aquests estaven en qualitat d’assessors i que a les diferents reunions hi serien presents tants assessors com creguéssim convenient per tal de garantir la màxima transparència i mantenir la línia de treball que ens caracteritza.

S’exposa la situació d’un suplent que ha treballat a l’empresa i no consta a la borsa de treball. Des de RRHH informen que aquest treballador ha quedat exclòs de la borsa de treball per acomiadament per resolució d’expedient disciplinari tal i com estableix el reglament de borsa de treball. La part social reclama que es comuniqui per escrit al treballador aquesta resolució així com que facin la comunicació pertinent als membres de la comissió de borsa de treball.

Es tracta la decisió del canvi de llocs de treball, el que ells anomenen “C millorat”. Aquesta política es segueix a la ciutat de Barcelona des de fa mesos, consisteix en ocupar els llocs que queden lliures ja sigui per interinitat per vacant, contractes de reserva o de relleu amb treballadors/es fixes que ocupen una plaça diürna torn C. A l’inici de la seva aplicació vam exposar la necessitat d’arribar a un acord per tal de decidir si es podia aplicar i quins criteris s’havia de valorar per l’adjudicació del lloc de treball que consideraven “millora”, amb la finalitat de garantir que no es vulnerés els drets de cap altra treballador ja fos fixe, interí o personal amb altra tipus de contractació.

Aquesta política de “C millorat” en l’actualitat es comença a aplicar a d’altres territoris i cal delimitar quins son els criteris i prioritats a l’hora de la seva aplicació. Qui té més dret: un C de dia, un F de 24 hores, un torn nocturn que necessita passar de dia, un treballador amb problemes de conciliació familiar, una persona amb un contracte parcial de cobertura d’una reducció voluntària d’un altra treballador...

Cal garantir els drets de tots el treballadors i no es poden canviar les regles del joc a meitat de la partida sense consens. Davant l’exposició de la part social el Cap de RRHH va decidir aturar l’adjudicació del lloc de treball que en els propers dies quedarà per cobrir fins arribar a un consens. Hi haurà una nova reunió el proper 24 d’octubre per tractar aquest punt.

 

La part social reclama la requalificació professional de les auxiliars d’administració  tal com estableix l’acta num. 1 de Paritària del VI Conveni i la millora contractual del personal temporal d’ administració. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode