Reunió comissió Borsa de treball 24 d'octubre de 2019

2019-11-01 12:56

El passat dijous dia 24 d’octubre de 2019 es va mantenir reunió de la comissió de Borsa de treball com a seguiment de la mantinguda el passat 9 d’octubre.

La direcció en un acte de buscar transparència va facilitar a la part social un llistat de candidats que s'han presentat al procés selectiu dels dos llocs de treball publicitats a la web del SEM. La part social va manifestar el seu desacord en què el llistat de candidats interns i externs sigui conjunt, i insisteixen en el fet que aquest no és el procediment establert en Conveni i en l'annex de Borsa de treball. La direcció es manté en el seu posicionament i insisteix en què ells entenen que s'ha complert de manera estricta l'estipulat.

Donat que la part social es reserva el dret de denunciar aquests fets es procedeix a redactar una acta només d'aquest punt.

acta reunió borsa de treball 2019-10-24_20191101191139.pdf (543512)

A continuació es comença a debatre un document que ens varen fer arribar la nit abans sobre el procediment de millora de contractació del personal fix.
Aquest document pretén permetre permutes de llocs de treball a determinats treballadors fixes (torns C), això s'està fent a Barcelona ciutat per decisió unilateral de la direcció i es volia extrapolar a la resta del territori.

Des de CCOO vàrem exposar en el seu moment establir criteris de qui pot acollir-se a aquestes millores i establir una regulació objectiva de criteris tant de candidats com a l'hora de l'adjudicació, en el cas que s'arribi a un acord per portar a terme aquesta millora.

CCOO també va manifestar el seu desacord en canviar les regles del joc a mitja partida, i entén que la cobertura dels contractes de més de 30 dies ja estava regulat en l'annex de borsa de treball i que el que cal fer és finalitzar amb més celeritat els concursos de trasllat interns i les convocatòries externes de provisió de llocs de treball.

La part social es va comprometre a estudiar el document facilitat i presentar una contraproposta.

La Comissió de Borsa de treball té previst tornar a reunir-se el pròxim dia 7 de novembre de 2019.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode