Reunió amb Dr Jaume Estany. Canvi de dates Concurs intern i promoció interna. 6 de Juliol de 2016

2016-07-06 23:49

Amb data 6 de juliol de 2016 la Direcció de l’empresa ha convocat als membres del Comitè Intercentres amb un únic punt del dia, Concurs de trasllat intern i promoció Interna.

La direcció de l’empresa ens ha explicat que està portant a terme els diferents Focus Grup arreu del Territori, la data prevista de finalització d’aquests és  el proper 18 de juliol. Creuen que un cop fetes les valoracions qualitatives dels resultats i com a conseqüència d’aquests es podrà donar canvis en l’estructura del servei. Alguns d’aquests canvis seran prioritaris i d’altres seran a llarg plaç tot i que en cap moment especifiquen quan es portaran a terme aquets canvis.

Tot i així la direcció de l’empresa sol·licita aplaçar les dates dels actes d’adjudicació de  les places de concurs intern, canvi d’activitat i promoció interna per tal d’evitar situacions de greuge en persones que puguin optar a determinats llocs que amb posterioritat puguin canviar les seves condicions.

CCOO exposa el seu malestar per la demora i especifica que els problemes no afecten únicament al territori de Tarragona i Terres del Ebre, que hi ha incidències greus a tot Catalunya pel decrement que han patit les USVAm, alguns incidents amb resultats nefasts. També recorden a la Direcció de l’empresa que alguns treballadors ja havien manifestat el seu desacord amb el desplegament del Nou Model a les reunions mantingudes amb els treballadors dels diferents territoris i que en tot moment es va assegurar que ningú treballaria a disgust, cosa que no s’està complint.

La part social insisteix en que el personal ja era coneixedor de les dades dels Actes d’adjudicació i la Direcció de l’empresa recalca que aquestes dates no eren oficials donat que no estaven publicades ni en forma ni en temps, tot i que si s’havien acordat en els diferents Òrgan Tècnic de Selecció.

Finalment la part Social accepta posposar el Actes d’adjudicació de les places del Concurs Intern a mitjans de setembre amb el condicionant de concretar data per la publicació del Concurs Extern de places lligat a que la Convocatòria es realitzi exclusivament per mèrits. Donat que el personal d’administració no es veu afectat pels resultats dels Focus Grup les dates d’adjudicació de places per aquest personal es mantindran per la setmana del 18 al 22 de juliol.

S’acorda:

  • Mantenir reunió per presentar resultats dels Focus Grup al comitè Intercentres el 26 de juliol d’enguany.
  • Actes d’adjudicació de places pel personal d’administració la setmana del 18 al 22 Juliol. Publicació de les places ja es van comprometre al OTS de publicar una setmana abans dels Actes d’adjudicació.
  • Actes d’adjudicació de places per personal assistencial setmana del 19 al 23 de setembre de 2016.
  • Convocatòria publica concurs per mèrits extern de places 26 de setembre.
  • Ocupació efectiva de les places a 1 de Gener de 2017

 

Restem a la vostra disposició per dubtes o aclariments.

 

Secció Sindical de CCOO al SEM.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode