Reunió amb Dr Estany. Informe AQuas

2016-06-06 23:25

 

Aquest matí s’ha mantingut reunió a petició del director general del SEM en funcions, Dr. Jaume Estany per tal d’explicar l’Anàlisi dels resultats inicials del desplegament del model de Transport Sanitari Integrat, realitzat per l’AQuAS i el CatSalut.

N’Aina Plaza, Cap del Gabinet del CatSalut, ha fet la presentació de l’ esmentat Informe.

L’informe es presenta en dues vessants, una quantitativa i un altra de qualitativa. Fa una avaluació de la posada en marxa del model, no de la gestió ni de l’adequació del model.

La vessant quantitativa  s’ha realitzat mitjançant una comparativa de les dades d’activitat del primer trimestre del 2015 amb el primer trimestre del 2016.

En quan a la vessant quantitativa s’han basat en l’anàlisi de reclamacions per part dels usuaris, valoracions de Grups focals amb professionals experts  (Direccions territorials i Membres de la Junta clínica).

Un cop presentat l’informe, el Dr. Estany ha exposat les primeres actuacions que tenen previstes, així com les línees de millora que es proposen. Ha especificat que realitzaran un nou informe més endavant amb dades més amplies donat que el Model és molt nou i té poc temps d’implantació per poder fer una valoració més acurada.

Un cop finalitzada la seva presentació ha demanat la valoració per part dels membres del Comitè Intercentres.

Tot i que li hem expressat el nostre desacord en la premura com se’ns ha convocat, des de CCOO hem agraït el nou esperit de transparència facilitant informació que fins ara, a pesar d’haver sol·licitat en diverses ocasions, no ens era facilitada. Esperem que aquesta transparència i col·laboració és mantingui en el futur.

Per CCOO el problema en la implantació del Nou model té un primer punt flac que són les Centrals de Coordinació. Trobem unes centrals de Coordinació infradimensionades, el que genera una sobrecarrega assistencial pel personal de les Centrals que impedeix poder fer una gestió correcte dels recursos. Per CCOO aquest és un dels punts essencials per millorar el Model. Proposem dimensionar les Centrals d’acord amb les seves necessitats, i generar Centrals potents amb capacitat de decisió i valoració real dels pacients per tal de poder fer una millor gestió dels recursos.

En quan al model territorial, els representants de CCOO, creiem que el model seria bo si hi haguessin tots els tipus de recursos en cada punt del territori. Evidentment això econòmicament no és viable en la situació econòmica del país i en som conscients.  En aquest cas tenim clar que a cada incident el recurs suggerit ha d’ésser-ho en funció de la patologia que el genera i no de la isòcrona. En els mesos que portem d’implantació del Nou model des de CCOO estem detectant que els recursos suggerits  d’inici són principalment les USVAm. Aquest tipus de vehicles ha disminuït en nombre important al territori pel que la seva activitat ha crescut exponencialment, disminuint el nombre de serveis de les USVAi i els VIR’s, el que ens porta a deduir que falten les USVAm que han desaparegut. Tot això agreujat per la situació que viu infermeria arrel del Decret de Prescripció Infermera.

Des de CCOO també hem exposat la nostra preocupació davant dels Riscos Psicosocials i problemes de Salut que el Nou Model està provocant sobre els nostres companys/es, així com la valoració negativa dels espais de treball (vehicles de SVA i VIR’s) que ja venim alertant els Delegats de prevenció en els darrers mesos.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode