Reum reunió de l’ OTS del Concurs de Trasllat Intern de la categoria professional de metges 19/09/16

2016-09-20 13:52

 

El dilluns dia 19 de setembre es va mantenir una reunió de l’OTS del Concurs de Trasllat Intern de la categoria professional de metges. Donat que també teníem dubtes sobre alguns punts dels llistats de candidats de la categoria d’infermeria varem sol·licitar a la direcció de l’empresa que convoqués  al mateix temps l’OTS d’infermeria.

La direcció exposa que han revisat el Pacte dels Charlies i que en fan una interpretació diferent a la del divendres dia 16 de setembre (https://www.ccoo-al-sem.es/news/resum-reunio-organs-tecnics-de-seleccio-concurs-intern-canvi-dactivitat-i-promocio-interna-16-09-16/). Així interpreten que l’antiguitat als centres del personal reubicat en aquestes circumstàncies és el que consta en el moment de la seva reubicació i no la de l’antiguitat a l’empresa.

Des de CCOO especifiquem durant la reunió, que nosaltres en fem una altra interpretació. Donat que els representants dels treballadors en l’ OTS tenim veu però no vot, els representants de l’ OTS per part de l’empresa son qui han de prendre la decisió final.

La direcció decideix mantenir el seu criteri.

Des de CCOO reclamem que no s’ha facilitat als representants dels treballadors les unitats, jornades i torns dels candidats per tal de poder establir una correlació de les places de resultes i comprovar que realment son les places que s’aniran alliberant durant els actes d’adjudicació i a la mateixa vegada, no provocar confusions ni retards. Des de la direcció asseguren tenir totes les dades i que s’aniran fent públiques durant els actes d’adjudicació. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode