Reubicació temporal del personal de la Base assistencial de Numància

2019-11-01 12:50

La passada setmana vam ésser coneixedors del trasllat provisional dels treballadors de la Base Assistencial de Numància (BCN Ciutat) a la base de Manso per presència d'insectes. 

Les delegades de prevenció vàrem agrair la ràpida resposta per trobar una solució al problema, amb el  trasllat  del personal a una altra ubicació.  Vàrem voler deixar constància que no creiem que la base de Manso fos la més adequada donat que no permetia el correcte descans per a tots els ocupants donat que les dimensions de la base ni les instal·lacions eren les adequades per acollir la presència de tots els treballadors destinats a ambdues bases més el personal de pràctiques.

Així vàrem requerir a la direcció i al Departament de Prevenció buscar un altra ubicació o adaptar la base a l’increment de treballadors/es instal·lant més cadires i seients de descans, a l’hora que els recordàvem que és facultat del Delegats de Prevenció rebre informació de l'empresari/ària sobre danys ocorreguts, així com rebre informació de les activitats de prevenció i protecció de l'empresa, per tal de poder col·laborar en l'acció preventiva com recull el reglament de funcionament del CSS.

Podeu llegir aquí la resposta a la nostra petició.

 

Lamentem un cop més el menys teniment d'aquesta direcció envers els delegats de prevenció, i per tant també als seus treballadors/es. 

Adjuntem resposta del Departament de Prevenció.

Resposta SL a la reubicació temporal personal Numància.pdf (108515)

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode