Resum visita mesures lumíniques i velocitat de l'aire al passadis de Crisi de la Seu Central

2016-12-14 22:22

El passat dimarts es va portar a terme un nou mesurament dels valors lumínics a la zona del passadís de crisi i despatxos d’aquella zona a la seu central d’Hospitalet, els delegats de prevenció van acompanyar en la realització de mesures al servei de prevenció aliè i servei de prevenció propi.

 

Durant el mesurament s’han detectat zones tributàries de millora a nivell lumínic, humitat i temperatura. Tot i que els nivells mesurats es troben dins els valors legalment establerts.

 

Resta pendent el nou informe des del SPP i SPA, per tal d’aplicar les mesures correctores oportunes.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode