Resum reunions negociació de conveni

2019-03-13 23:28

Tal i com ja us vàrem informar s’està portant a terme reunions quinzenals de la comissió Negociadora del VII conveni col·lectiu del SEM.

En aquestes reunions es va tractant l’articulat dels diferents articles, actualment s’ha iniciat el debat de l’article 1  al 21, i  del 25 fins al 30 de l’actual conveni. 

Hem decidit no emetre resums de cada reunió donat que de moment no s’ha arribat a cap acord i bàsicament s’està procedint al debat de les modificacions que està proposant l’empresa. 

Tot i així veiem interessant compartir amb vosaltres les propostes que ha anat aportant la direcció per tal que veieu quin és el contingut de les negociacions i la dificultat que preveiem en la negociació.

Així entre les propostes d’articulat de l’empresa podem destacar els següents punts:

1.   Reflectir una idoneïtat “si escau” en la definició de les diferents categories professionals, de la mateixa manera es proposa que pel concurs de trasllats a més de l’antiguitat, es tingui en compte la idoneïtat. 

2.   Aquesta idoneïtat no serà necessària en càrrecs de funcions d’alta complexitat,  de comandament, responsabilitat i personal no inclòs en conveni, com tampoc entraran en els processos de selecció i promoció del personal, per aquest llocs de treball seguirà imperant la selecció  a dit .

3.   Priorització en l’adjudicació de llocs de treball en concurs intern per els treballadors en fase de reubicació per motius de salut laboral.

4.   Considerar el període estival de vacances des de maig fins a novembre i avançar la data màxima per a la sol·licitud de vacances a 1 de febrer de l’any en curs.

5.   Eliminar el dia addicional de vacances a que té dret el treballador si l’obliguen per necessitats del servei a gaudir les vacances fora del període estival. 

6.   Passar d’un percentatge del 50 al 33% el personal de una categoria professional que pugui estar de vacances al mateix temps.

7.    Augmentar el límit de 30 km a 60 la distancia dels centres de treball per aplicar mobilitat funcional.

Cap d’aquestes propostes ve acompanyada d’una contraprestació compensatòria ni econòmica ni de cap altra mena.

Cal recalcar que fins ara només s’ha debatut aquestes propostes i que la part social ens hem negat en rotund a les propostes.

La propera reunió està prevista per el proper dia 26 de març de 2019 on la part social ens hem compromès a treballar aquestes propostes i presentar contrapropostes.

 

Podeu trobar  aquí les actes d’aquestes reunions.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode