Resum reunió SIDP 27 de març de 2017

2017-03-29 23:19

El passat dilluns 27 de març al matí es va  reunir la comissió encarregada del desenvolupament de 2 nivells més de SIDP (N3 i N4) per als col·lectius: Tècnic superior no sanitari (TSNS); tècnic mig no sanitari (TMNS); tècnic de transport sanitari 1 (TTS1); tècnic de transport sanitari 1A (TTS1A); Auxiliar administratiu (AA); Tècnic administratiu (TA); Tècnic d’ofici (TO); Tècnic auxiliar de coordinació (TAC).

Es partia de dos documents elaborats per cadascuna de les parts, amb la finalitat d’elaborar un document definitiu. 

Es debat els criteris d’aptitud, actitud i els barems que es volen establir per els diferents nivells. L’empresa vol seguir mantenint separades les SIDP de Tècnics i administració.

L’empresa exposa el seu document i la part social el seu. Després d’un intens debats finalitza la reunió amb el compromís per part de l’empresa d’elaborar un nou document que incorpori els punts tractats avui i l’enviarà a la part social abans del dia 6 d’abril de 2017.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode