RESUM REUNIÓ SEGUIMENT INTERRUPCIÓ DEL 3.2 I PROLONGACIÓ DE JORNADA

2016-11-27 20:22

El passat dijous dia 24 de novembre es va mantenir la reunió d’aquesta comissió per la valoració de la interrupció del 3.2 i prolongació de jornada del primer, segon i tercer trimestre de l’any 2016.

 

A l’inici de la reunió la part social reclama l’aplicatiu per tal d’automatitzar la compensació de manera automàtica, l’empresa indica que s’està elaborant.

 

En el cas de la prolongació de jornada el conveni estableix compensar en cas de superar 12 hores de prolongació de jornada per trimestre, donat que aquestes primeres hores ja es veuen compensades amb els dies de lliure disposició.

Aquests any, amb el desplegament del transport s’han produït situacions, sobretot al territori,  en què una unitat ha estat activada abans de la finalització de la seva jornada i ha finalitzat els servei fora ja de l’horari habitual; mentre estava retornant a base ha sortit un nou servei i s’ha activat la unitat sense poder realitzar el relleu. En aquests casos s’ha compensat el temps invertit.

 

En el cas d’interrupció del temps de descans cal matisar que si s’ha pogut tornar a iniciar i gaudir dels 50 minuts establerts del temps de descans abans de les 16:00h al migdia, o de les 00:00 a la nit no genera dret a compensació.

 

Recordar-vos que els fulls de sol·licitud de compensació han d’estar omplerts en la seva totalitat i de manera correcte. Us adjuntem un full amb diferents opcions com a exemple. És molt important que ho ompliu bé.

 

 

En total es compensaran 435 hores per interrupció del descans. Recordeu que aquestes hores no tenen caducitat, es poden sumar amb les de l’any passat o guardar-les fins el proper, podeu també afegir-les al còmput de les hores de formació i es compensaran en jornada.

 

En els propers dies l’empresa  comunicarà al vostre gestor de planilles les hores que teniu a compte, per tal que podeu gaudir-les.

 

Si teniu dubtes sobre el tema podeu contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic: ccoo.sem@gencat.cat

Representants de CCOO al SEM

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode