Resum reunió 12 de gener de 2019 de seguiment desconvocatòria de vaga 30 de desembre de 2018

2019-02-13 12:33

Ahir dia 12 de gener de 2019 els membres del CI han estat convocats per la direcció per tal de fer el seguiment de l’Acord de Conciliació per la desconvocatòria de vaga del passat 27 de desembre de 2018. veure +

 

L’empresa passa a descriure com es troben els diferents punts de l’Acord assolit:

1.    Increment retributiu. L’empresa diu haver fet efectiu l’increment màxim permès per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

2.    Millores socials. S’estan aplicant totes aquelles millores aplicables actualment segons la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

3.    Borsa de treball. L’empresa diu que s’està acomplint rigorosament amb la borsa de treball i que amb l’actual signatura digital de contractes de treball el Comitè té accés a totes les copies bàsiques en temps real. La part social li recorda que davant d’inspecció de treball es va acordar facilitar a banda totes les contractacions superiors a 30 dies i que això no s’està acomplint. Des de la direcció entenen que ja s’estan entregant totes les copies bàsiques i que el sistema informàtic no permet aquesta discriminació però que estudiaran la possibilitat de desenvolupar-ho.

4.    Convocatòria interna de trasllat, canvi d’activitat i promoció interna. L’empresa comunica que està treballant per garantir la convocatòria interna  durant el primer trimestre de l’any. Creuen que podria estar finalitzada a finals d’estiu per tal d’iniciar la convocatòria externa. La part social li recorda el compromís per tenir finalitzats ambdues convocatòries abans de finals de 2019. 

5.    Carrera Professional,  L’empresa entén que ja ha complert, doncs ja està convocada la carrera professional 2018. La part social li comunica la impossibilitat per part del departament de formació d’elaborar els certificats de docència necessaris. L’empresa emetrà un comunicat informant de la solució proposada (el departament de formació aportarà directament a la comissió d’avaluació la documentació pertinent).

6.    Comissió de seguiment de la interrupció del descans. Aquesta es va reunir amb data 25 de gener. La part social els demana que comuniquin al personal les hores que els seran compensades amb la major brevetat possible. veure +

7.    Lliurament RLT. L’empresa lliura una RLT sense especificar llocs de treball concrets, ni noms dels treballadors que ocupen. La part social demana quin és el motiu del canvi de format en la RLT que ens venien entregant darrerament. La direcció considera que aquesta és una RLT molt extensa i suficient. La part social mostra el seu desacord.

8.    Flexibilitat horària personal d’administració. El departament de RRHH diu que no hi ha cap queixa per vulneració de l’acord de flexibilitat horària i dona també aquest punt per tancat.

9.    Comissió funcionament intern de CeCos. L’empresa accepta posar en funcionament una comissió per tractar aquest tema però només vol un representant per secció sindical. La part social no hi està d’acord. En els propers dies es farà arribar a la direcció la composició d’aquesta comissió per tal de poder iniciar les convocatòries de treball.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode