Resum reunió Organs Tècnics de Selecció Concurs intern, canvi d'activitat i promoció interna 16/09/16

2016-09-16 13:56

 

Des de la Direcció Assistencial remarquen que la intenció és mantenir els canvis pactats el 28 de juliol, però que aquests canvis depenen de variables econòmiques i organitzatives i que van encaminades en aquest sentit però no ho poden confirmar al 100%.

A la zona de Tarragona és possible que el VIR (T-501) i l’ USVAi (T-402) es reconverteixin en USVAm (T-602) i es torni a unificar al personal d’ambdues bases. Les infermeres d’aquesta unitat tindran prioritat en decidir si volen continuar en USVAi o volen tornar a la USVAm.

Per tal de mantenir la continuïtat de la USVAi (T-402) existeix la possibilitat que la USVAi de Mora d’Ebre (E-405) passi a ésser una base concertada i el personal d’aquesta unitat serà reubicada a la T-402 o a la USVAm (T-602) si algun personal d’infermeria ha decidit quedar-se en USVAi. Per tant a l’hora d’optar per aquestes places s’ha de tenir clar que quedar-se a Mora pot significar un canvi d’ubicació.

A la zona metropolitana, el personal de la base de Botànica (S-502 i S-406) també té possibilitat de reunificar-se en USVAm (S-606). Es seguirà el mateix criteri.

A la zona del Vallès existeix la possibilitat de que les unitats de Mollet també és reunifiquin.

Creiem important que tingueu aquestes consideracions per poder realitzar l’elecció a canvi amb més cura.

La part social comenta la probabilitat que un professional de Serveis Especials pugui escollir plaça d’assistencial carrer. Després del debat generat s’accepta que ho farà amb la seva antiguitat a l’empresa.

Des de CCOO destaquem que els llistats d’antiguitats al centre no son correctes donat que l’empresa contabilitza des del moment de la seva reubicació i ha de prevaldre el reconeixement d’antiguitat al centre recollit al pacte de reubicació del Charlies. La Direcció reconeix el pactat. 

Finalitza la reunió acordant que faran públics els llistats i es mantenen les dates acordades pels actes d'adjudicació de plaça: 

·         Dimarts 20 de setembre per TTS 

·         Dimecres 21 de setembre per metges/ses

·         Dijous 22 de setembre per infermers/es

Als actes d’adjudicació es seguirà el mateix procediment que en les darreres convocatòries. En primer lloc optaran els candidats de cada centre on surten les places. Escollirà el candidat més antic. La places de resultes es tornaran a oferir un cop tots els candidats del centre hagin optat. Un cop ningú de cada centre estigui interessat en les places de resultes es passarà a escollir per antiguitat a l’empresa. El candidat amb més antiguitat optarà poden alliberar la seva plaça, aquesta s’ofertarà un cop acabada tota la roda. Així tants cops com sigui necessari.

Un cop el candidat esculli una plaça ja no podrà optar a cap altra plaça. Automàticament surt de la ronda.

En cas de no poder assistir podeu delegar la vostra representació omplint el formulari de delegació que teniu annexat.

Us adjuntem la documentació facilitada per l'empresa.

Restem a la vostra disposició.

Representants de CCOO al SEM

ANNEX 1 LLISTA LLOCS DE TREBALL CONVOCATORIA PUBLx.pdf (29,2 kB)
ANTIGUITATS DUI-S PUBLx[2].pdf (59307)
ANTIGUITATS METGES PUBLx.pdf (52310)

ANTIGUITATS TTSx PUBL.pdf (36,3 kB)
DELEGACIÓ PER REPRESENTAR EN ACTES FINALS CONCURS TRASLLATS.pdf (256 kB)  

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode