Resum Reunió Orgàn Tècnic de Selecció Concurs Intern i canvi d'activitat/ promoció interna

2016-07-03 14:03

 

 

2016-07-03 12:59

El 28 de juny es va mantenir la darrera Reunió del OTS pel Concurs intern i canvi d’activitat/promoció interna del personal assistencial.

El Tribunal ens va informar que ja es pot procedir a realitzar els actes d’adjudicació de les places d’aquestes categories, donat que el personal que opta a promoció interna haurà finalitzat la validació pràctica dels llocs als que opta el proper 30 de juny i per tant es podrà tancar de forma definitiva la valoració de si son aptes o no.

Ens comuniquen tanmateix que els actes d’adjudicació es portaran a terme per categories. Es dedicarà un dia per categoria professional. Primer es farà l’acte d’adjudicació dels TTS, el següent dia Metges/ses (primer central i després operacions), el següent dia DUI’s (primer central i desprès operacions i serveis preventius ). Ens informen que els dies previstos son 12, 13 i 14 de juliol.

Els llistats d’antiguitats del personal que opta al concurs i les places concretes a les que es podrà optar es publicaran amb una setmana d’antelació per tal que els aspirants puguin fer les comprovacions adients i puguin fer al·legacions si escau.

CCOO reclama que cal establir i concretar també les dates en que es portarà a terme l’adjudicació de places del personal d’administració. L’Empresa es compromet a que tinguin lloc els dies 20 i 21 de juliol.

Els Actes d’adjudicació seguiran el mateix format que en les anteriors convocatòries. Sortirà la plaça a adjudicació i s’anirà preguntant per ordre d’antiguitat (de més a menys ) qui vol accedir al lloc. La plaça de resulta no sortirà fins finalitzada la ronda de totes les places ofertades de manera que quan torni a començar la roda podrà optar tot aquell que no hagi escollit cap plaça per ordre d’antiguitat. Un cop escollida una plaça no es podrà tornar a optar o canviar.

Si teniu dubtes sobre el funcionament contacteu amb nosaltres per tal de poder aclarir els dubtes. Els dies d’adjudicació, membres de la nostra secció seran presents als actes per tal de ajudar-vos si ho necessiteu.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode