Resum reunió Òrgan Tècnic de Selecció Concurs de trasllat intern i Promoció interna Personal d'Administració

2016-07-15 13:59

 

El passat 13 de Juliol es va mantenir la reunió de l’Òrgan Técnic de Selecció del personal d’Administració.

Des de la direcció de l’empresa se’ns informa de la publicació de les places que surten a Concurs Intern per les diferents categories professionals el dia 14 de juliol. Des de la part social es sol·licita que s’especifiqui de manera clara els llocs de treball, al que la direcció no accepta. Sortiran en el format previ que ens han presentat i al moment de l’acte d’adjudicació s’aniran especificant i resolent els dubtes que es vagin produint.

La part social al·lega que alguna de les places estan acotades i no estem d’acord en fer un concurs a mida. Des de la direcció expliquen que son llocs específics que requereixen titulació i formació específica per aquell lloc concret de treball. Per tal de poder seguir endavant amb el procés i afavorir al màxim de treballadors/es.

Es concreta com es portarà a terme l’adjudicació i s’acorda que hi haurà roda de places de “resulta” com en totes les convocatòries externes.

Quan un treballador/a agafi una plaça i deixi lliure la que venia ocupant fins el moment aquesta quedarà retinguda fins que s’inicii una nova volta i així fins que quedin les places a les que no  opti ningú. El treballador que  esculli una plaça ja no podrà optar a les que puguin aparèixer després.

Els canvis de lloc de treball es portaran a terme en data 1 de Gener del 2017 amb el temps necessari per poder fer el traspàs dels llocs de treball.

L’acte d’adjudicació de places tindrà lloc el proper dimecres dia 20 de juliol.L’OTS es reunirà prèviament.

Adjuntem els llistats de llocs de treball del personal d'administració que surten a convocatòria interna i els llistats d'antigüetat dels candidats ( per LOPD surten només DNI i no nom i cognoms) facilitats per l'Empresa.

ANNEX 1 LLISTA LLOCS DE TREBALL DEFINTIVA ADMINISTRACIO CONCURSx.pdf (26 kB).

ANNEX 2 ANT. ADMINIST. CONCURS DEF. 2015x.pdf (39331)

Son candidats les persones que han acreditat els requisits  de la convocatòria:

·   Trasllat per la mateixa activitat .

·   Trasllat per diferent activitat - Són els candidats que han acreditat les titulacions adients d’acord amb els perfils comunicats,
els quals podran comparèixer als actes del proper dia 20 de juliol.

·   Promoció interna – Són els candidats que han acreditat les titulacions adients d’acord amb els perfils comunicats, els quals podran
comparèixer als actes del proper dia 20 de juliol.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode