Resum reunió ordinària CSS 5 d'octubre de 2016

2016-10-05 23:19

La reunió d’avui s’ha iniciat tractant el tema de la situació del carrer Lleida donat que la direcció de la CeCos volia ésser present quan es tractés d’aquest tema.

Tot i que el CSS és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos i té autonomia, els seus membres han acceptat la presència com a deferència a la Dra Valdés.

Des del SPP es fa una exposició de totes les actuacions que s’han dut a terme i de les que estan pendents (la mateixa exposició que es va fer als treballadors durant la reunió del passat divendres dia 30 de setembre als treballadors de la CeCos). Des de CCOO fem partícips als membres del CSS del contacte mantingut aquests darrers dies amb la plataforma CGE formada per delegats de prevenció de Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra i Bombers de Barcelona.

Incidim en que el personal de la CeCos del carrer Lleida ens ha comunicat que no volen deixar aquest centre de treball. Els delegats de CCOO pensem que cal seguir treballant en la línia que s’està portant des del SPP per tal de confirmar que no hi ha cap indici de risc per els nostres treballadors. En cas contrari emprendríem les accions que considerem adients per preservar la Salut dels nostres companys. CCOO seguirà en contacte amb la plataforma CGE per tal de reunir la màxima informació possible i seguir treballant conjuntament amb el SPP.

El SPP passarà en els propers dies l’informe d’accidents i incidents laborals del segon trimestre per tal de poder realitzar les valoracions pertinents.

Es fa un repàs de les accions preventives i de millora que s’han realitzat aquest trimestre.

Base Alcover. La deficiència evacuació aigües fecals està en procés de reparació. L’aire condicionat resta pendent de col·locació. La resta de mesures pendents de portar a terme. El sensors de detectors d'incendis no estan col·locats, tenen informe de l’arquitecte però des de SPP i infraestructures seguiran insistint en el tema.

Base Mora d'Ebre. El vidre trencat ja està reparat. Resta de coses pendents d’aprovació pressupost. Sense previsió. 

Base Mataró. Les obres d’adequació estant finalitzades, falta acabar de col·locar mobiliari. Falta modificació del climatitzador. Es realitzarà visita de seguretat el 17 d'octubre a les 10:00, i es podrà fer ocupació de la base.

Base Manresa. Les obres estant finalitzades. Pendent acabar d’adequar. Es desconeix previsió de temps per l’ocupació.

Base Lleida. Les obres de adequació estan finalitzades. No poden ocupar les instal·lacions fins autorització per part del CatSalut. Sense previsió de data.

Base Arbúcies. En l’última visita s’ha detectat que la pica de la zona bruta es troba ubicada a la zona de barbacoa dels Bombers, amb qui comparteixen instal·lacions. Cal establir zona bruta aïllada. Pendent valoració i realització per part de l’adjudicatària. Des de CCOO es comenta també la situació de l’habitació d’infermeria, es troba en una habitació interior sense finestres ni ventilació forçada, sol·licitem a petició d’un treballador de la base que es canviï l’habitació per la de magatzem amb finestres i aquest es col·loqui a l’habitació sense finestres. El SPP indica que es pot col·locar una reixeta a la porta i es parlarà amb els integrants de la base per tal de consensuar el canvi.

Base Sabadell. En obres pressupostat totes les mesures de millora.

Base Rubí. Les obres d’adequació estant finalitzades i instal·lacions. Ens confirmen que s’han realitzat les obres d’adequació de l’habitació de descans de la unitat , es va demanar obrir una finestra elevada a la paret per tal de tenir llum exterior i ventilació a la zona de l’hangar. Falta cortines per aquesta finestra.

Base Botànica. Finalitzades les mesures de millora de la ventilació. El personal refereix que ha desaparegut la simptomatologia de cefalees i mal estar. Seguim pendents de la col·locació de les mampares de les dutxes i canvi de lliteres. La neteja ha millorat en freqüència tot i que encara és justa.

Base Cornellà. Pendent col·locació cortines finestra vestuari per garantir intimitat. 

Base Sant Pau. Les coses més urgents (cablejats, asfaltat zona vehicle i sortida carrer, porta carrer, senyalització sortida vehicles d’emergència,...) pendent servei manteniment i prevenció de Sant Pau.

Base Vil·la olímpica. Pendent retirar material antic.

Base Sant Rafael. Manteniment de la base, mobiliari, pintura pendent servei manteniment i prevenció de Sant Rafael.

Base Guineueta. Pendent canvi mobiliari.

Base Pont de Suert. Primera fase de l’obra es finalitzarà en 15 dies. Segona fase pendent data de finalització. Sense previsió de data de finalització.

Zona Logística. Es sol·licita informe auditoria de partícules en suspensió. Es fa entrega de documentació de l’auditoria de qualitat aire ambiental del SEM. L’estudi conclou que l’estat microbiològic ambiental és adequat, l’anàlisi del confort tèrmic és adequat. En quan a la concentració de partícules suspeses en l’aire son millorables, pel que s’estan valorant les millores a portar a terme.

 

S’ha acceptat el “procediment sobre la validació de les bases de SVA pròpies” conjunt del SPP i infraestructures, consisteix en un informe conjunt del SPP i el departament d’ infraestructures per gestió d’obertura i seguiment bases. Manca el mateix des de la vessant del servei d’operacions.

 

Es reactiven grups de treball. Es decideix el grup de vestuari aplaçar la seva posada en marxa donat que encara falten dos anys per la nova licitació. La resta de grups es reuniran en els propers dies.

 

A proposta de la part social es sol·licita l’adjudicació de dos aparells de ràdio- comunicació per els equips assistencials per tal de disposar d’un equip tots els membres de l’equip.

 

No es troba localització idònia per l’aparell de Rinochild. Es decideix no retornar els aparells a les unitats on es va retirar, de forma definitiva. Sols en portarà el VIR. 

Cal elaborar un procediment d’ubicació per les diferents consoles de baló de contrapulsació. Es difícil donat que cada territori utilitza l’aparell cedit per l’hospital de referència de la seva zona però cal buscar la manera de garantir la seguretat dels treballadors durant el trasllat.

 

Finalitza la reunió.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode