Resum Reunió interna CI de 23 d'octubre de 2017

2017-10-27 23:25

El passat dilluns dia 23 d’octubre es va mantenir reunió interna dels membres del Comitè Intercentres. Us detallem els temes que es vàrem tractar.

1.    Denúncia conveni col·lectiu. El nostre conveni col·lectiu finalitza la seva vigència amb data 31 de desembre de 2017. En cas de voler procedir a la denúncia per a la seva revisió́ caldria  efectuar una denúncia  per escrit abans dels dos mesos a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Aquesta denúncia es podria efectuar a través de l’empresa o per acord de la majoria dels membres del Comitè Intercentres, com òrgan legal de representació́ dels treballadors de l’empresa i s'hauria de comunicar a l'autoritat laboral abans del proper 31 d’octubre.

Per aquest motiu la secció sindical d’UGT va plantejar durant la reunió del membres Comitè intercentres la seva proposta a la denúncia del Conveni.

Prèviament a aquesta reunió els membres de la Secció Sindical de CCOO vàrem fer les consultes pertinents amb l’assessoria jurídica del nostre sindicat, per tal de poder valorar la opció de la denúncia.

Vam compartir la nostra visió de la situació actual amb la resta dels membres del CI, i així els vàrem exposar la nostra recança a procedir a denunciar la revisió del conveni pels següents motius.

1.     El moment polític actual és presenta convuls i no podem assegurar abans del 31 d’octubre unes condicions òptimes que ens permetin millorar les condicions econòmiques i laborals actuals. En cas de que entrem en un període de restriccions o controls econòmics podríem veure assolides de forma permanent situacions de retallades o controls que d’altra manera podríem negociar i serien provisionals.

2.     No podem assegurar que no s’estableixin canvis polítics, el que pot provocar canvis a la direcció del SEM i del Departament, i per tant comportaria canvis amb els interlocutors vàlids de la negociació.

3.     Estem immersos tant mateix en el procés de les dues convocatòries externes de provisió de llocs de treball, derivades de la negociació de l’actual conveni que cal finalitzar amb la major brevetat possible.

4.     Som coneixedors de la voluntat del Departament de Salut d’establir un conveni laboral únic pel sector, a banda del conveni de funció pública, el que podria conduir-nos al conveni SISCAT, tal com va confirmar el mateix conseller de Salut en al reunió mantinguda el passat 15 de setembre de 2017 ( ...veure +).

5.    Davant aquesta situació des de CCOO som partidaris de procedir a la negociació d’acords parcials d’articles concrets de Conveni, que un cop assolits es poden ratificar davant el TLC (Tribunal Laboral de Catalunya). Així com cercar els mecanismes legals necessaris  per tal d’obtenir l’aplicació de les millores assolides a l’actual conveni pendents de desenvolupar.

Cal tenir en compte que una negociació implica treballar per aconseguir  millores però que també es corre el risc de perdre condicions laborals favorables que la part de la direcció pot voler assolir en el marc de la negociació.

 

Un cop exposada la nostra visió vàrem demanar a la secció d’UGT que exposés quins eren els articles que ells creien susceptibles de modificacions, així com si tenien contemplada alguna plataforma de negociació. UGT planteja una denúncia a la totalitat del Conveni.

Arribats a aquest punt i per 1 abstenció, 8 vots en contra i 4 vots a favor de la denúncia del conveni es decideix no procedir a aquesta.

Faltarà veure si l’empresa procedeix a la denúncia del conveni.

2.   Reunió amb Ferrovial. Els representants sindicals del Comitè d’empresa de Ferrovial (empresa de teleoperació subcontractada per SEM) va sol·licitar mantenir una reunió amb els membres del C.I. Es decideix per unanimitat mantenir reunió amb ells el proper dilluns 30 d’ octubre de 2017 per tal de valorar la possibilitat de treballar de forma coordinada i conjunta per l’assoliment de millores laborals dels treballadors d’ambdues empreses.

3.   Precs i preguntes. Es va consensuar la creació d’un grup format per un representant de cada secció sindical, encarregat de donar resposta a les peticions que arriben a la Bústia del Comitè intercentres, donat que s’ha detectat que hi havia consultes que quedaven sense resposta formal.

Tant mateix també es va acordar reiniciar les reunions ordinàries de forma mensual el primer dijous de cada mes, així com la comunicació entre els membres del C.I.

 

 

 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode