Resum Reunió interna CI de 14 de novembre de 2017

2017-11-14 23:18

Avui dia 14 de novembre de 2017 s’ha mantingut reunió entre la direcció de l’empresa i el Comitè Intercentres. Aquests son els punts del dia que s’han tractat:

 

1.    Acord de Govern del 10/10/2017. La direcció de l’empresa ens ha fet partícips de l’Acord de Govern sobre l’adhesió de la Generalitat de Catalunya a les activitats i actuacions del dia 3 d’octubre de 2017 de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació de les absències del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Segons aquest, el personal que va participar a la jornada d’aturada de país del 3 d’octubre de 2017, haurà de retornar les hores de la jornada en el termini d’un any.

La direcció planteja un acord amb el CI per tal que els treballadors afectats retornin 2 minuts de jornada efectiva fins a la recuperació del total de la jornada gaudida. Aquests 2 minuts es computaran al final de la jornada dels treballadors afectats.

Els membres del CI no signaran cap acord amb la direcció en aquest sentit, donat que consideren que l’aturada de país es va tractar d’una iniciativa patronal.

Els membres del comitè d’empresa proposen a la direcció el reconeixement d’un dia addicional d’assumptes propis, de manera que els treballadors que hagin gaudit de la jornada d’aturada de país veurien compensada amb aquest concepte, i la resta de personal que no va poder sumar-se a l’aturada de país perquè cobrien serveis mínims podrien gaudir fins a 31 de gener de 2018. La direcció de l’empresa rebutja aquesta proposta.

Donat que no s’arriba a cap acord la direcció de l’empresa serà qui prendrà la decisió de forma unilateral. 

Diligencia Acord de Govern 10 d-octubre de 2017.pdf (132185)

2.    Nou organigrama. Algunes seccions manifesten la seva disconformitat amb el nou organigrama.La direcció manifesta la seva potestat organitzativa de l’empresa. Confirmen que les direccions assistencials estan al mateix nivell, el que dona un paper rellevant a la nova direcció assistencial d’infermeria, punt que des de CCOO celebrem àmpliament.

3.    Desaparició del VIR 0. Els membres del CI traslladen el malestar que ha provocat entre els treballadors la decisió de suprimir la figura del VIR 0 en torn de nit. Des de la direcció ens traslladen que aquest operatiu es trobava en una situació contractual d’obra i servei per un període de 2 anys, que finalitzava el proper 1 de desembre. Aquesta situació implicava l’estudi d’operativitat i efectivitat de l’operatiu per tal de poder fer la consolidació definitiva. Donada la situació política del moment estan pendents de l’autorització per part del Departament de la consolidació definitiva del VIR 0, i per motius legals i contractuals es veuen en la necessitat de suprimir aquesta unitat temporalment.

4.    Convocatòria llocs de treball segons Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2017. La direcció ens informa que segueixen els terminis previstos. Durant la primera quinzena del mes de desembre tenen previst poder treure els llistats provisionals d’admesos i exclosos a la convocatòria de l’octubre de 2017. Calculen que en el període d’un mes i mig podrien tenir les valoracions realitzades (son dates aproximades).

Durant la segona quinzena de desembre podrien realitzar-se les proves del nivell de català, així com les d’idoneïtat de la convocatòria del juliol de 2017. Els membres del CI han demanat que s’intenti realitzar les proves de ambdues convocatòries de forma conjunta.

5.    SIDP i Carrera Professional. S’ha signat el document del desenvolupament dels nivells 3 i 4 de SIDP (N3 i N4) per als col·lectius: TSNS; TMNS; TTS1; TTS1A; AA; TA; TO i TAC.

 

 

En els propers dies es tancarà de forma definitiva l’avaluació de la SIDP-2015 i es procedirà a la convocatòria de la Carrera Professional i SIDP 2016 per a totes les categories professionals.                          

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode