Resum Reunió interna CI de 14 de desembre de 2017

2017-12-16 23:15

El passat dijous dia 14 de desembre de 2017 es va mantenir la reunió ordinària mensual dels membres del Comitè Intercentres.

Aquests son el temes que es varen tractar:

  1. Substitució membre  OTS administració. Es vota la proposta per part d’AMIC de nomenament de la Núria Castillo com a membre d’OTS de tècnic administratiu (Sistemes d’Informació/TIC), auxiliars administratius, tècnics mitjos, tècnics superiors i tacs de la convocatòria externa publicada en el DOGC de 10/07/2017. S’aprova per els següents vots (AMIC 5 vots a favor, UGT 4 vots a favor, CCOO 3 abstencions, CGT 1 abstenció).

Des d’AMIC es fa la proposta per la convocatòria externa publicada en el DOGC de 19/10/2017 de la Núria Castillo com a membre de l’OTS de tècnics administratius i d’auxiliars administratius i Isabel Pujol per la resta de categories del personal d’administració. Des de CCOO reiterem la nostra voluntat que hi hagi un únic membre que representi la part social a l’OTS de tècnic administratiu (Sistemes d’Informació/TIC), auxiliars administratius, tècnics mitjos, tècnics superiors i tacs donat que les reunions dels diferents OTS es realitzen de forma conjunta el que al nostre entendre millora l’operativitat i eficàcia d’aquest. S’aprova la proposta d’AMIC per els següents vots (AMIC 5 vots a favor, UGT 4 vots a favor, CCOO 2 abstencions i 1 vot en contra, CGT 1 abstenció).

  1. Votació per consultar en assemblea de treballadors la unificació dels calendaris del personal de 12 hores. (...veure +) Es descarta per els següents vots: AMIC 5 vots en contra, UGT 4 vots en contra, CCOO 3 vots a favor, CGT 1 vot a favor). Des de CCOO lamentem profundament que no siguin els treballadors qui puguin decidir en assemblea les seves condicions laborals.
  2. Cobertura baixa DUI Cecos Reus. A proposta de CCOO es tracta la manca de cobertura de la posició del DUI de nit a Cecos de Reus per ILT el passat diumenge 10/12/17, el que va ocasionar que el metge consultor de Reus hagués d'assumir totes les tasques d’ambdues posicions (consultoria, 3.1 de les unitats...) no seguint-se els mateixos criteris utilitzats quan la manca de cobertura es produeix a la posició de metge consultor.
  3. Sobrecarrega assistencial de les unitats de Barcelona després de la desaparició dels tangos propis i sobrecàrrega assistencial a CeCos davant la possibilitat de la desaparició del tercer CT de dia. A petició també de CCOO.

 

 

Es decideix per unanimitat fer un escrit a la direcció expressant la situació en que es troba el SEM  per aquestes situacions i que es garanteixi la continuïtat del tercer CT de dia, els tangos propis així com la implantació novament del VIR 0.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode