Resum Reunió interna CI de 10 de desembre de 2018. Modificació composició CI

2018-12-10 23:04

Avui dilluns dia 10 de desembre de 2018 s’ha  mantingut reunió interna del CI per tal de modificar la composició dels seus membres un cop realitzades les eleccions al Comitè d’empresa de la província de Lleida.

Cal recordar que el Comitè Intercentres és l’òrgan constituït amb  representació dels delegats de personal i comitès d’empresa del centres de treball de SEMSA. Està format per un màxim de 13 membres, escollits d’entre tots els òrgans de representació́ dels treballadors/es de SEMSA conformats actualment per 41 representants sindicals.  

En l’anterior constitució de C.I es va incloure dins el reglament de funcionament intern que totes les formacions sindicals que obtinguessin representació a qualsevol dels Comitès d’empresa dels centres que composen l’empresa haurien d’esser-hi representades, de forma que les composicions inferiors a 1 donarien dret a 1 representant sindical dins el CI.

Fins ara CGT formava part del Comitè Intercentres segons aquest punt donat que la formació amb menor percentatge era CCOO.

Amb el representant aconseguit per CCOO a Lleida els percentatges corresponents han variat i això fa que actualment CCOO passem de 3 representants a 4 representants dins el Comitè Intercentres. Donat que el nostre percentatge ha pujat, els percentatges de representants d’AMIC i UGT han baixat.

Al haver un empat tècnic en el nombre de representants entre aquestes seccions sindicals, ambdues seccions manifesten que cal modificar el reglament intern per tal de no cedir la representació a CGT. 

Així han decidit suspendre la reunió convocada amb data de 10 de desembre i convocar una nova amb data 11 amb un nou punt del dia: modificació del reglament intern del CI.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode