Resum reunió Formació 16 de desembre de 2020

2021-01-08 14:18

El passat 29 de desembre de 2020 els treballadors del SEM hem rebut el Pla de Formació de l'any 2020.

Tal com explica el mateix comunicat intern emès per l'empresa no s'ha pogut portar a terme la formació prevista per l'any 2020, tot i l'obligació per part de la direcció de facilitar 40 hores de formació interna segons l'art 54 del nostre Conveni.

Per aquest motiu la Comissió de Formació es va reunir el passat 16 de desembre de 2020, per intentar arribar a un Acord que permetés prolongar la formació del 2020 durant el primer trimestre de 2021 sense perjudici de la formació de l'any vinent.

Durant aquesta reunió l'empresa va proposar oferir una formació "on line" per tot el personal que no hagués realitzat les 40 hores de formació (proporcional per les jornades parcials) a compensar abans de 31 de març de 2021.

La part social va trobar l'oferta formativa molt reduïda i poc atractiva tenint en compte que la formació transversal és molt bàsica i l'específica són cursos que pràcticament tot el personal ja ha realitzat i per tant es tracta més de complimentar hores que de realitzar una formació especifica. Tot i això des de CCOO entenem que la situació CoVID no ha deixat gaire marge i molts companys necessiten realitzar formació i volen compensar les hores.

Com a contrapartida per signar l'Acord es va fer arribar les següents propostes per escrit:

1. Compensació de 12 hores directes per tots els treballadors a compte de la formació indirecta que el període CoVID ha generat ( infografies, procediments, articles, Webinards, Debrífings, recerca...)

2. Finalització de la formació 2020 abans de 31 de març de 2021.

3. Inici Formació 2021 a data 1 d'abril de 2021.

4. Compensació de les hores de formació 2020 fins a 31 de desembre de 2021 sense perjudici de la compensació de les 40 hores de formació de 2021. És a dir, durant 2021, es podrà gaudir de fins a 40 hores corresponents a 2020 + fins a 40 hores corresponents a 2021.

Com a resposta el Departament de Formació ens va fer arribar el Document on acceptava els 3 punts finals, però no accepta el punt 1.

Durant la mateixa reunió es va demanar el resum d'hores de PIF realitzades durant 2020 i que s'obrís el període de sol·licituds de PIF 2021. L'empresa va informar que no s'havia realitzat cap compensació d'hores en concepte de PIF-2020, donat que per la situació CoVID no hi havia realitzat formacions presencials i per tant no s'havia necessitat utilitzar aquestes hores. La part social discrepa d'aquesta valoració donat que tot i no haver-hi formació presencial en molts casos les formacions "on line" es realitzen en directe i no de manera diferida i per tant els treballadors necessiten les hores de la mateixa manera. Recomanem a aquells treballadors que puguin acollir-se al PIF enviïn les seves sol·licituds al departament de Recursos Humans. + informació

Ara com ara encara no ha convocat la Comissió per tancar cap Acord i ha publicat el pla de formació de manera unilateral sense especificar cap compensació.

Restem a l’espera de convocatòria de la Comissió per tal de poder seguir informant-vos.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode