Resum reunió extraordinària CI 26 d'octubre de 2018

2018-10-28 13:56

Tal i com ja va comunicar el CI, el passat dia 26 d’octubre ens vam reunir per tractar un únic punt del dia: denúncia del VI conveni col·lectiu del SEMSA.

A l’inici de la reunió, AMIC fa proposta de denunciar el conveni donat que consideren que és el moment d’intentar aconseguir millores a nivell econòmic, fan referència a millores d’altres convenis del sector sense aportar documentació concreta. UGT comenta que d’altres convenis han aconseguit una reducció en la jornada laboral, com per exemple la del SISCAT. 

Des de CCOO  creiem que la reunió es tracta d’un pur tràmit donat que no ens hem reunit per res des del passat dia de 25 de maig i ens reiterem amb el nostre desacord en la utilització del que significa el CI que s’està portant a terme en els darrers mesos des d’aquestes seccions sindicals. Insistim en  la necessitat i deure de que les diferents seccions sindicals facin comunicats individuals i propis però NO compartim que s’utilitzi la bústia del comitè per fer comunicacions d’una part del Comitè Intercentres, encara que aquestes seccions representin la majoria de la representació social. Les comunicacions que es realitzen des del IC han d’estar com a mínim tractades en reunions.

CCOO no creu que aquest sigui un bon moment per tirar endavant la denúncia del conveni. Encara no s’han aconseguit consolidar millores que es van aconseguir al VI conveni. Hem recordat que en tota negociació s’aconsegueixen millores però l’empresa també negocia canvis al seu favor. Aquests últims acostumen a tenir validesa des del minut cero i per tant cal saber bé abans de prendre una decisió quines propostes volem treballar i què estem decidits a perdre. 

Hem fet esment tant mateix que la situació econòmica no es la més adequada. Que des de la Federació de Sanitat de CCOO tenim constància que el Departament de Salut aposta per un conveni únic del sector i que les informacions que nosaltres tenim de les negociacions del SISCAT no son molt esperançadores donat que no asseguren l’augment de tarifes per poder millorar les condicions laborals dels treballadors. 

CCOO exposa també la necessitat d’arribar a una entesa dins el si del CI doncs negociar amb un enfrontament comú només ens farà perdre.

CGT comparteix la postura de CCOO i valora positivament fer una assemblea de treballadors. CCOO hi està d’acord.  Des d’AMIC i UGT veuen molt difícil poder realitzar una assemblea donat que la denúncia del Conveni ha de fer-se efectiva abans del dia 31 d’octubre, i donat que el CI és la representació legal dels treballadors té la potestat de fer-ho.

Un cop exposades les diferents postures es realitza la votació amb el següent resultat:

AMIC:          5 vots a favor

UGT:           4 vots a favor

CCOO:         3 abstencions

CGT:            1 abstenció

S’acorda així la denúncia del VI conveni col·lectiu, que s’ha fet efectiva al finalitzar la reunió, així com la comunicació a la direcció de l’empresa i a la resta de treballadors.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode