Resum Reunió Exposició resultats Focus Grups.

2016-07-27 14:02

Ahir dia 26 de juliol i tal com ja estava previst el membres del Comitè Intercentres ens vàrem reunir amb el Dr. Estany, la Direcció Assistencial i el Cap de Recursos Humans, per tal de tractar els resultats del Focus Grup.

 

El Dr. Estany va fer una presentació dels punts i trets més rellevants que durant les reunions dels diferents focus grup s'havien detectat. Va remarcar que els punts crucials eren comuns a tots els territoris. 

 

Un cop finalitzada la presentació, els representants de CCOO vam exposar la nostra sorpresa donat que esperàvem que, en el transcurs de la reunió, la Direcció de l'empresa exposés quins eren els "afinaments immediats " que portarien a terme. Enteníem que la presentació no era un debat sobre el Nou Model sinó una descripció de la problemàtica d'empresa que ja veníem arrossegant des de molt temps enllà i que el model no ha fet més que agreujar. Que havíem posposat el concurs de trasllat intern per tal de poder conèixer quines serien les modificacions que podien patir les diferents unitats dels Territoris més compromesos i afectats pel desplegament del Nou Model i que esperàvem canvis immediats i canvis a llarg termini. Vàrem exposar que estem vivint casos cada dia on es podia qüestionar si estàvem condicionant el resultat a la implantació del nou model, que en cap moment es qüestionava si els professionals han sentit que no estaven oferint les mateixes oportunitats i assistència que es venia donant amb antelació.

 

La Direcció va expressar que hi havia zones calentes i altres zones on el model s'havia implantat amb resultats positius. Des de CCOO vam insistir en la necessitat d'actuar en les zones vermelles on ja s'han activat els llums d'alarma. Que molts dels ítems detectats ja s'havien exposat a les reunions prèvies a la implantació del Model a tot els territoris, que havíem avisat que aquests serien els problemes que s'agreujarien i que no es va tenir en compte el que els treballadors veníem pronosticant.

 

Vàrem deixar clar que ja havíem insistit abans de la implantació en què es replantegessin el model (més que el model, la gestió i quantitat  dels recursos)  i en cap moment ens vàrem sentir escoltats. Hem tingut paciència i hem intentat resoldre les mancances des de dins amb l'esperança que complirien el que se'ns va prometre en tot moment  ("si això no funciona i es detecten mancances, es posaran solucions...").  Han passat més de 6 mesos de la implantació del model a tot el territori i seguim amb deficiències importants a determinats territoris i, si no es prenen solucions immediates com s'havia acordat, no seguirem essent còmplices de la situació.

 

Després d'això, l'empresa ens va demanar esperar a emetre cap comunicat als treballadors fins que ells procedissin a la presentació per part de la Direcció en funcions. Després d'aquesta presentació es mantindrà una reunió entre la Direcció Assistencial i un membre de cada secció sindical per tal d'acordar quins canvis immediats es poden portar a terme a les zones més conflictives (Tarragona, MetroNord i MetroSud).

 

Us seguirem mantenint informats.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode