Resum reunió del Comitè amb el Conseller de Salut

2017-09-15 23:55

 

Ahir divendres dia 15 de setembre el Conseller Toni Comín va visitar per primer cop les instal·lacions del SEM dins el marc de visites establertes als diferents centres sanitaris de Catalunya.

Durant aquesta visita va demanar de reunir-se amb els representants dels treballadors conjuntament amb el Sr David Elvira, President del Consell d’administració i Director del CatSalut.

A la reunió van estar presents membres de totes les seccions sindicals i es varen tractar els següents temes:

1.   Essencialitat del SEM. Es torna a reclamar davant del Conseller la necessitat de declarar al SEM com Servei Essencial. Fa més de 2 anys que estem sol·licitant aquest reconeixement. El Conseller explica que això és un tema de Govern, donat que és Govern qui fa el reconeixement i que cal fer una valoració jurídica del que això significa donat que podria no respondre a les expectatives que un pugui imaginar. S’ha compromès a realitzar aquest document i fer-nos participis per tal de valorar-ho.

2.   Situació de jurídica del personal infermer/a davant el decret de prescripció infermera. Es va remarcar que ja havíem tractat aquest tema en altres ocasions i que a pesar de la presentació per part de la Conselleria de salut del Projecte de Llei de prescripció infermera a Catalunya els infermers/es del SEM segueixen amb inseguretat jurídica. Li hem reclamat novament les definicions de les tasques segons els llocs de treball. El Conseller ha manifestat que el Projecte de Llei segueix el seu curs per la seva aprovació i espera que en breu pugui ésser aprovat.

3.   Nou Model millorat de Transport sanitari Urgent i no Urgent. Hem manifestat novament la nostra disconformitat amb el desplegament del Nou Model de transport reiterant-nos en la necessitat de millorar les dotacions del territori amb un augment dels equips multidisciplinaris. Se’ls ha comentat que després de la presentació de l’informe AQuAs es van treballar unes millores immediates que finalment es van posar en marxa de forma definitiva al juny d’aquest any, però durant el debat del informe AQuAS també es van detectar i tractar millores a llarg termini que caldria seguir treballant. Tant mateix es va portar a terme un estudi qualitatiu del model mitjançant els “Focus Grup” que va detectar  deficiències i problemes interns i que caldria reobrir per tal de millorar el clima laboral dins el SEM. Problemàtica que ja es va detectar amb una enquesta de satisfacció del personal fa molts anys i posteriorment en l’avaluació de riscos psicosocials, que estaria pendent també de l’aplicació de mesures de millora establertes, i que son els mateixos problemes detectats als Focus Grups.

4.   Increment Salarial. S’ha plantejat la necessitat de l’increment salarial després d’anys de congelació, així com la recuperació de les millores socials que contempla el conveni, i que segueixen bloquejades per la Llei d’acompanyament als pressupost de la Generalitat.

5.   Bases assistencials. S’ha reiterat la necessitat d’ubicar físicament les bases assistencials dins recintes sanitaris i no en naus industrials, així com el manteniment i el condicionament deficient d’aquestes. El Conseller contempla aquesta opció com la més adequada tot i que creu que és una situació que arribarà a llarg termini. Des de la representació social li hem recordat que les dues darreres bases obertes estan ubicades en polígons, i tot i haver tractat aquest tema amb anterioritat, li hem sol·licitat que si hi ha noves bases es faci l’esforç per ubicar-les en centres sanitaris.

6.   Cobertura personal assistencial i administració. Hem incidit en la necessitat de buscar la fórmula per millorar la cobertura del personal assistencial, donat que la manca de personal sobre tot mèdic provoca deixar vacant el lloc de treball. Els hem proposat l’autorització d’aquestes cobertures mitjançant hores extres donada la manca de personal extern, proposta que s’ha transmès a la direcció en diferents ocasions. També s’ha recalcat amb la manca de cobertura del personal d’administració que també incideix amb el tarannà del dia a dia del SEM.

7.   Licitació del servei de teleoperació. S’ha demanat com es troba la licitació del servei de teleoperació. El conseller ha confirmat que efectivament s’està treballant en la licitació del concurs públic per la cobertura del servei que serà publicat en breu. En aquest punt la part social va indicar al Conseller la necessitat de fer propi al personal de teleoperació, així com als Tècnics de transport sanitari de les pròpies. Es va reivindicar també l’opció de que tot el personal SEM depengui directament del SEM, el que posaria final als greuges comparatius entre el personal de les diferents empreses i situacions de conflicte com els actuals als lots de Girona.

8.   Convocatòria externa de provisió de llocs de treball. S’ha comentat el retard que les convocatòries porten i la sensació de dilatació a la finalització. S’ha demanat que dotin el SEM amb els recursos necessaris per tal de fer possible la finalització de les convocatòries amb data 1 de gener de 2018.

9.    Actuació del SEM als atemptats de Barcelona i Cambrils. S’ha remarcat que cal fer una valoració interna de l’actuació dels equips SEM durant els atemptats. S’ha puntualitzat que la tasca del personal del SEM va ésser resolutiva perquè aquesta és la feina que realitzem cada dia. Tot i així cal fer una valoració crítica de les actuacions per cercar els punts a millorar. Hem incidit sobre tot en l’atemptat de Cambrils on va haver certs moments de descontrol i el personal es va veure desbordat i immers en situacions de risc per el propi personal. Aquell dia no hi havia metge a l’USVAm de Reus ni al CeCos de Reus. Si el nombre de víctimes hagués estat més gran pot ser els recursos del territori haguessin estat insuficients.

S’ha insistit també en la necessitat de treballar conjuntament amb els cossos de seguretat de l’estat per tal de treballar conjuntament en aquestes situacions, donat que en les reunions de la resta de cossos de seguretat de moment no hi tenim cabuda.

10.        Permís retribuït per exercir el vot l’1 d’octubre. El conseller ha assegurat que es complirà allò que estableix la Llei del Referèndum aprovat pel Parlament de Catalunya.

11.        Finalment s’ha comentat la prioritat del departament a la voluntat d’establir un Conveni laboral únic pel sector, a banda del Conveni de funció Pública. Al que han comentat de forma afirmativa, tot acceptant que hi poden haver Convenis propis que millorin el Conveni SISCAT.

 

 

Representants de CCOO al SEM 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode